Muzea

BĚLSKÁ MĚSTSKÁ EXPOZICE „NA VALDŠTEJNSKÉM PANSTVÍ“

Bělská městská expozice vznikla v rámci projektu LAG Podralsko „U nás je taky hezky“ a je umístěna ve druhém patře jihozápadního křídla bělského zámku v opravených prostorách tří sálů. Nosným motivem celé expozice je básník K. H. Mácha, jeho dílo a fenomén Máchova kraje.

BOŽÍ HROB V MIMONI

Jednou z nejvýzanmějších památek města Mimoň je areál Božího hrobu v Lužické ulici. R. 1651 koupil tehdejší statky Mimoň a Děvín Jan Putz z Adlersthurnu, císařský rada dvorní komory s erbovním nadáním a rytířským stavem rodu.

ČESKÁ BRÁNA V BĚLÉ POD BEZDĚZEM

Galerie Česká brána – objekt je jedna ze čtyř původních bran, jež sloužily jako vstup do Bělé pod Bezdězem, která byla v této době opevněna.

MĚSTSKÉ MUZEUM V MIMONI

V nově zrekonstruované historické budově původního špitálu bude pro návštěvníky postupně připravována stálá expozice zaměřená na historii a přírodu Mimoně a jejího okolí. Historická část zahrne období pravěku a středověku a období od roku 1516 do roku 1948.

MĚSTSKÉ MUZEUM VE MŠENĚ

Muzeum má statut pobočky Regionálního muzea v Mělníku. Muzejní expozice je umístěna ve dvou místnostech druhého patra zdejší radnice.

Značná část muzea je věnována mšenským cechům, jsou zde vystaveny starobylé cechovní štíty zdejších truhlářů, zámečníků a ševců. Dále zde uvidíte cechovní truhlice, cechovní ferule, rychtářská práva, trojrozměrné vývěsní štíty – kovářský a zámečnický.

MUZEUM BĚLÁ POD BEZDĚZEM

Muzeum je umístěno v budově zámku. Expozice zahrnuje především prehistorii a historii regionu Podbezdězí.

MUZEUM ČTYŘLÍSTEK

MUZEUM ČTYŘLÍSTEK se nachází v půdních prostorách Městské knihovny v Doksech. V muzeu je stálá expozice věnovaná vývoji komiksu Čtyřlístek. Dozvíte se zde, jak tento komiks krůček po krůčku vznikal a jak se takový komiks vlastně tvoří.

MUZEUM EDUARDA ŠTORCHA

Muzeum se nachází v prostorách bývalé měšťanské školy v prvním patře, je rozloženo do dvou částí.
První část nás seznámí s osobou spisovatele E.Štorcha, jsou zde ukázky jeho korespondence, jeho zápisků o studiu , rodný list a jiné osobní dokumenty. Dále je zde k vidění expozice ze života lidí v pravěku – lov mamuta, obydlí pravěkých lidí, způsob opracování pazourků

PAMÁTNÍK K.H. MÁCHY V DOKSECH

Na křižovatce ulic Komenského, Valdštejnské a Máchovy stojí nejstarší dům v Doksech, tzv. Hospitálek.
V budově Hospitálku, původně chudobince a sirotčince, se dnes nachází muzeum Karla Hynka Máchy.

VÍSECKÁ RYCHTA V KRAVAŘÍCH

Budova bývalé rychty v Kravařích – Vísce s expozicí lidového bydlení v severních Čechách je součástí Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě. Vísecká rychta, vystavěná roku 1797 pro místního rychtáře Václava Kerna, patří k největším roubeným stavbám v Čechách.