Lidová architektura

KOKOŘÍNSKÝ DŮL

Přírodní rezervace Kokořínský důl se nachází nedaleko Mělníka severním směrem v blízkosti hradu Kokořín, jehož silueta dominuje krajině. Kokořínský důl je jedním z nejkrásnějších údolí v České republice.

PAMÁTKOVÁ ZÓNA STŘEZIVOJICE

Jižně od Dubé ( 5 km ) leží obec Střezivojice, ve které najdeme velké množství roubené, hrázděné i zděné lidové architektury. Charakteristické jsou architektonické prvky jako pavlače či podstávky.

ROUBENÉ DOMY V HOLANECH

Roubené domky v Holanech pocházejí z 18. a 19. století. Jsou pěknou a názornou ukázkou lidové architektury té doby. Můžeme si zde všimnout několika neobvyklých technických řešení.

VESNICKÁ PAMÁTKOVÁ REZERVACE DOBŘEŇ

V obci, vzdálené 7 km od Kokořína, jsou dodnes dobře zachované ukázky lidové roubené architektury a domy s klasickými prvky.

Vesnická památková rezervace Olešno

Vesnická památková rezervace, obec s malebnou návsí s vysokou zelení patří k nejlépe dochovaných a nejkrásnějším vesnicím ve středních Čechách.

VESNICKÁ PAMÁTKOVÁ REZERVACE ŽĎÁR

Vesnická památková rezervace Žďár je tvořena souborem roubených stavení umístěných na návsi i v přilehlých ulicích. Jedná se o přízemní i patrové stavby z 18. a 19. století.

VÍSECKÁ RYCHTA V KRAVAŘÍCH

Budova bývalé rychty v Kravařích Vísce s expozicí lidového bydlení v severních Čechách je součástí Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě.