Hrady

BEZDĚZ

Gotický hrad Bezděz je národní kulturní památkou. Byl založen Přemyslem Otakarem II. v letech 1260 – 1278.

CHUDÝ HRÁDEK U DOLSKÉHO ÚDOLÍ – zřícenina

Ruina Chudého hrádku se ukrývá na konci malebného údolí Roklice (Dolské údolí) mezi vesnicí Dřevčice a městysem Holany.

DĚVÍN – zřícenina

Na vrcholu čedičem prostoupeného pískovcového vrchu (435 m) nedaleko obce Hamr na Jezeře se nachází zřícenina hradu Děvína, založeného před r. 1250 šlechtickým mocným rodem Markvarticů.

HOUSKA

Podle nejnovějších poznatků vyplývajících z archeologického průzkumu byl hrad založen v letech 1270-1280 Přemyslem Otakarem II. na vysokém skalním ostrohu.

JESTŘEBÍ – zřícenina

Zřícenina hradu na dominantním pískovcovém skalním útvaru tvoří významný krajinný prvek. Hrad vznikl ve druhé polovině 13. století, opuštěn byl v 16. století. Nejpozoruhodnějším zbytkem hradu je v pískovci vytesaná prostora s významnými relikty šlapacího kola rumpálu. Pozoruhodná je rovněž absence klasických hradeb. Vrchol skalního bloku byl opatřen přímo cimbuřím, které se bohužel v důsledku [...]

JILJOV

Posud sporná skalní lokalita stojící u obce Holany poblíž České Lípy. Místo zvané dnes Jiljov bývá spojováno s historickou tvrzí ze 14. a 15. století.

KOKOŘÍN

Hrad postavil roku 1320 Hynek Berka z Dubé, obýván byl do poloviny 16. stol., pak byl opuštěn a změnil se v ruinu. V 19. stol. se zřícenina hradu dostala do centra pozornosti romantiků.

RALSKO

Zřícenina hradu na stejnojmenném čedičovém kopci (696 m n. m.) nad obcí Stráž pod Ralskem. Založení hradu není spolehlivě doloženo.

RONOV – zřícenina

Hrad ze 14. stol., nyní zřícenina, od r. 1995 přírodní památka na území CHKO Kokořínsko, osamocený třetihorní čedičový kužel s výhledem na soustavu Holanských rybníků, na Bezděz, České středohoří a do krajiny okolo Úštěku.

STARÝ BERNŠTEJN – zřícenina

Zřícenina hradu u obce Vrchovany u Dubé, nacházející se na kuželovitém čedičovém kopci. Hrad založil po roce 1427 Jindřich Hlaváč z Dubé.