Naučná stezka SWAMP

Pro návštěvníky je v terénu připraveno šest naučných panelů s tématikou ochrany životního prostředí u Máchova jezeraCelková délka trasy z Doks přes Břehyň zpět do Doks činí 15 km a je vhodná jak pro pěší, tak cyklisty. Témata informačních tabulí jsou: botanika, zoologie bezobratlých, zoologie obratlovců, rybníkářství, obecné informace, SwampMapku s popisem trasy a dalších informacích o naučné stezce obdržíte v informačním centru v Doksech a dalších infocentrech Máchova kraje.

SOUTĚŽ PRO ŠKOLÁKY

Správné odpovědi na tyto otázky najdeš na informačních tabulích Naučné stezky SWAMP. Odpovědi odevzdej v Informačním centru Doksy. Nezapoměň uvést své jméno, věk a adresu pro zaslání odměny! Losování správných odpovědí proběhne v měsíci červenci a září v daném roce.

  1. Za jakým účelem bylo založeno Máchovo jezero (tehdejší Velký rybník)?
  2. Jak často (po kolika letech) bylo vylovováno?
  3. Kolik druhů hadů a jakých žije v okolí Máchova jezera?
  4. Jak se jmenuje významná národní přírodní památka, která je součástí Máchova jezera
  5. Uveď některé kriticky ohrožené druhy rostlin rostoucích v okolí Máchova jezera.
  6. S jakými druhy raků se můžeš setkat v Máchově jezeře?

SOUTĚŽ PRO PŘEDŠKOLÁKY

Obrázky s tvým jménem a věkem odevzdej v Informačním centru Doksy. Na druhou stranu obrázku napiš svou adresu. Kresby budou hodnotit návštěvníci Informačního centra Doksy. Nejzdařilejší kresba bude odměněna.

Nakresli jak si představuješ:

  1. jak vypadá bílá ryba,
  2. jeřáb popelavý,
  3. masožravá rostlina?