Tachov

Tachov (něm.Tacha) je obec v okrese Česká Lípa, 3 km jihozápadně od města Doksy. Leží pod Tachovským vrchem (498 m), který je však z části odtěžen. Má 41 domů a 173 obyvatel. Výměra jejího katastru zabírá 457,97 ha.

Historie

První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1460. Byla zjištěna v listině krále Jiřího z Poděbrad, který potvrdil městu Doksy jeho privilegia. Tachov byl vždy zemědělskou obcí, pěstoval se zde tzv. dubský zelený chmel.

Až do počátku 20. století nevedla do Tachova silnice. Byla postavena teprve roku 1908 a vedla z Tachova do Ždírce. K účelům výstavby silnic byl v Tachově na Tachovském kopci otevřen kamenolom.

Při sčítání obyvatel v roce 1921 bylo v Tachově 42 domů a 209 obyvatel, z toho jen 3 Češi. V roce 1946 měla obec 200 obyvatel, v průběhu 50. a 60. let zestárla. V roce 1963 byla zrušena škola. Dne 13. března 1976 byla obec připojena k Doksům.

K opětovnému osamocení Tachova došlo v roce 1993. V té době měl 82 obyvatel a od té doby došlo k nárůstu na současných 173.

Oficiální stránky obce: www.obectachov.cz

Text převzat z http://cs.wikipedia.org/wiki/Tachov_u_Doks