Skalka u Doks

Skalka u Doks (něm.Kalken) je obec v jižní okresu Česká Lípa, asi 4 km jihozápadně od Máchova jezera, v nadmořské výšce 335 metrů.

Historie obce

Skalka, původně Kalek, byla jako panství Bezděz založena asi ve 13. století. Zmiňuje se o ní roku 1348 i Karel IV. v listině pro Ješka Kluka. Roku 1402 patří Skalka Berkům a roku 1417 vdově Alžbětě z Klinštejna a po její smrti králi.

Roku 1423 ji daruje Zikmund rytíři Janu Kobylkovi z Kolovrat za pomoc v boji proti husitům. ale část stále patří k Bezdězu. Dalším majitelem je Mikuláš Kalecký z Kalku, od roku 1580 Damián z Pejclsdorfu a roku 1596 získává Skalku Barbora z Vartenberka. Ta připojuje Skalku nejprve k Bezdězu a později k Doksům.

V roce 1848 se volí desetičlenné zastupitelstvo. Buduje se silnice směrem na Doksy.

Nejvíce obyvatel – 326 – má Skalka roku 1843. Potom obyvatel ubývá a slábne i kulturní život v obci. 12. dubna 1976 je Skalka připojena k městu Doksy. K opětnému osamocení dochází roku 1991.

Zajímavosti

  • V obci se nachází Meditační centrum Skalka.

Oficiální stránky obce: www.ouskalka.cz

Text převzat z http://cs.wikipedia.org/wiki/Skalka_u_Doks