Okna

Obec Okna leží západně od hory Bezděz, na planině která se protahuje ze severu na jih. Celková výměra činí asi 518 ha. Na východní straně místa se nacházejí dva kamenolomy. Podnebí je všeobecně sychravé, vlhké. Okolí Oken zavodňuje potok, který pramení jižně od vesnice na louce u dráhy – „Luční potok“.

Již v nejstarší době patřila obec Okna ke královskému korunnímu panství Bezděz a patřila do obvodu města Doksy, které byly založeny Otakarem II. Čeští králové (anebo purkrabí Bezdězu jako jejich zástupci) měli patronátní práva u farního kostela v Oknech.
Ten existoval již ve l4. století. V roce 1369 patřil k německému děkanátu a musel půlročně platit 12 grošů jako papežský desátek. Nedaleko Oken existovalo ve l4. století místo Kamenec, nyní nezvěstné. Dne 8. května 1374 určil podle pramenů král Václav IV. kněze Zdeno z Cebuze jako faráře v Oknech.
V roce 1553 přešla obec do majetku dcery Buriana z Javic Anny, která obdržela město Bělá a několik vesnic, od té doby zůstala Okna spojená s panstvím Bělá. Anna se provdala za Jana Berku z Dubé a na Kuřivodech, který r. 1582 v Bělé zemřel. Právě jméno a znak jeho nástupce Aleše Berky z Dubé, jakož i jeho choti Alžběty, se nacházejí na velkém zvonu v okenském kostele.

Pamětihodnosti

  • Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Roubené stavby

Oficiální stránky obce: http://obecokna.cz

Text převzat z http://obecokna.cz/obec/historie-obce/