Dubá

Dubá (něm. Dauba) je město ležící vzdušnou čarou 16 km jižně od České Lípy a 9 km jihozápadně od Máchova jezera. Leží v nadmořské výšce 266 m a je obklopeno členitou krajinou, bohatou na lesy a rokle mezi pískovcovými skalami. Je přirozeným střediskem chalupářů z okolních vsí a osad, z nichž většina je k Dubé přičleněna. Městem prochází tranzitní silnice I/9. Ve městě je evidováno asi 830 adres, ke dni 3. 7. 2006 zde žilo 1757 obyvatel.

Historie

První písemné zmínky o Dubé (německy Dauba) pocházejí z roku 1253, listina dosvědčuje prodej Dubé a dalších vesnic králem Václavem I. nově založenému řádu křížovníků s červenou hvězdou. V v té době již existoval hrad Dubá, kostel sv. Petra a Pavla a ves při něm. Archeologické vykopávky, nalezené při stavbě vilové čtvrti u kostela Nalezení sv. Kříže a na dalších místech, dokládají osídlení mnohem starší.

Pamětihodnosti

 • Kostel Nalezení svatého Kříže
 • Sušárna chmele
 • Zámek Nový Berštejn
 • Socha sv. Prokopa
 • Sloup Nejsvětější Trojice z roku 1726 na náměstí
 • Smírčí kříž zazděný v opěrné zdi u domu čp.271 v Českolipské ulici
 • Socha sv. Floriana u máchadla
 • Českobratrská modlitebna čp. 87
 • socha sv. Jana Nepomuckého z r. 1740
 • empírová radnice z r. 1851 na náměstí
 • Křížový kámen (pravděpodobně smírčí kříž) s nesouměrně zaoblenou horní hranou. Přední strana k silnici má zahloubený reliéf latinského kříže, zadní strana je hladká. Stojí vlevo u silnice z Dubé do Pavliček před odbočkou na polní letiště.
 • Velký beškovský kopec

Společenský život

V Dubé funguje několik spolků a občanských sdružení:

 • TJ Slavoj Dubá – organizuje především kopanou a tenis
 • Sbor dobrovolných hasičů
 • Rybáři
 • Zahrádkáři
 • Chovatelé
 • Podbezdězský spolek intelektuální, poetický a okrašlovací pořádá výstavy a příležitostně jiné kulturní akce
 • Bodlinky je skupina dětí, která podniká především ekologicky zaměřené akce

Ve městě jsou k dispozici dva sály pro společenské akce – diskotéka v bývalém kině a sálek bývalého Svazarmu. Chátrající budova hotelu Slavie s divadelním sálem není využívána. Od roku 2006 funguje Galerie Pošta a příležitostně výstavní prostor bývalé šatlavy. V autokempu Nedamov se každoročně v polovině srpna pořádá jazzový festival. V srpnu 2008 se akce prezentuje jako 14.ročník Mezinárodních jazzových dnů. Město vydává svůj měsíčník Dubáček a na internetu je jeho obdoba.

Oficiální stránky: www.mestoduba.cz

Text převzat z http://cs.wikipedia.org/wiki/Dub%C3%A1