Chlum

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1264. Nejstarší stavbou obce je původně farní kostel sv. Jiří, dnes filiálka farnosti Pavlovice. Místní plebanie nebyla příliš zajímavá a často se zde střídali duchovní, plebanie zanikla během hrůz husitských válek. Samostatné matriky pro Chlum byly obnoveny až v 17. století (začínají k roku 1673) a jsou vedeny i přes to, že Chlum zůstává nadále filiální k Pavlovicím. Obec byla jako součást panství Jestřebí majetkem rodu Kouniců. V 90. letech byl ostudně zdevastován kostel sv. Jiří a veškeré zařízení z něj bylo poškozeno, nebo přímo ukradeno.

Části obce

  • Chlum
  • Drchlava
  • Hradiště
  • Maršovice

Pamětihodnosti

  • Kostel sv. Jiří
  • Kamenná brána u domu č.p. 111
  • Boží muka u domu č.p. 94

Oficiální stránky: www.ou-chlum.cz

Text převzat z http://cs.wikipedia.org/wiki/Chlum_%28okres_%C4%8Cesk%C3%A1_L%C3%ADpa%29