Svazek obcí

Dobrovolný Svazek obcí Máchův kraj se zakládá jednorázově na základě smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí a právní způsobilosti nabývá dnem zápisu do registru u Krajského úřadu Libereckého kraje.


Svazek obcí Máchův kraj založily tyto obce:

 • Město Bělá pod Bezdězem, Masarykovo nám. 90, 294 21 Bělá pod Bezdězem
 • Obec Bezděz, 471 62 Okna
 • Obec Březovice, čp.84, 294 24 Březovice
 • Obec Čistá, 294 23 Čistá u Mladé Boleslavi
 • Město Doksy, náměstí Republiky 193, 472 01 Doksy
 • Město Dubá, Masarykovo nám. 138, 471 41 Dubá
 • Obec Chlum, 471 41 Dubá
 • Obec Jestřebí, čp.142, 471 61 Jestřebí
 • Obec Kravaře, 471 03 Kravaře u České Lípy
 • Obec Luka, 471 62 Okna
 • Obec Okna, 471 62 Okna
 • Obec Skalka u Doks, čp.44, 472 01 Doksy
 • Obec Tachov, 472 01 Doksy
 • Obec Tuhaň, 471 41 Dubá
 • Obec Vrchovany, 471 41 Dubá
 • Obec Zahrádky, čp.130, 471 01 Zahrádky u České Lípy
 • Obec Žďírec, čp.9, 471 62 Okna

Předmětem činnosti svazku jsou následující činnosti:

 • rozvoj cestovního ruchu založený na atraktivnosti oblasti,
 • koordinace aktivit v oblasti cestovního ruchu včetně příslušných komplexních služeb,
 • zajištění informačního servisu pro potřeby cestovního ruchu s vypracovaným marketinkem,
 • propagace a reprezentace oblasti na mezinárodních a tuzemských výstavách a veletrzích cestovního ruchu,
 • rozvoj sportovních a kulturních aktivit,
 • rozvoj kulturního dědictví a tradic (péče o památky),
 • všeobecná ochrana životního prostředí,
 • úkoly v oblasti školství,
 • veřejná osobní doprava k zajištění dopravní obslužnosti území,
 • koordinace významných investičních akcí,
 • publikační a propagační činnost,
 • spolupráce na vytvoření strategie rozvoje oblasti Svazku obcí Máchův kraj,
 • zastupování členů svazku v jednání o společných věcech s třetími osobami.

Pro dosažení těchto cílů bude svazek usilovat o spolupráci se státem, kraji, obcemi, občany, podnikatelskými a ostatními subjekty. Na základě této spolupráce zastupuje zájmy celé oblasti navenek. Svazek obcí je oprávněn býti členem nebo samostatně či s dalšími účastníky zakládat podnikatelské a nepodnikatelské subjekty podle platných právních norem.