Destinační management

Destinační management Máchův kraj je zapsaný spolek, jehož cílem je spolupráce podnikatelů, obcí a dalších subjektů za účelem rozvoje udržitelného cestovním ruchu v turistickém regionu Máchův kraj. Spolek je oficiální oblastní organizací destinačního managementu s certifikací od České centrály cestovního ruchu CzechTourism.

Mezi hlavní činnosti patří především společný marketing turistické oblasti, tvorba a prezentace společné nabídky turistických produktů, podpora informačních center v oblasti a management destinace s důrazem na zvyšování kvality vzájemné spolupráce. 

Vize pro turistický region Máchův kraj:

Způsob řízení spolku:

Hlavními orgány spolku jsou členská schůze, správní rada a předseda správní rady, který je statutárním orgánem spolku. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku a schází se min. jednou ročně. Kompetence jednotlivých orgánů je uvedena ve Stanovách spolku.

Složení správní rady: 

  • Petr Hozák - předseda správní rady, ředitel organizace KulturaDoksy.cz
  • Ing. Eva Burešová - starostka města Doksy
  • Ing. Karel Schreiner - starosta obce Jestřebí
  • Mgr. Lenka Mrázová - ředitelka Národního geoparku Ralsko
  • Ing. Petr Kubíček -  předseda správní rady Podralský nadační fond

3K platforma  - Kooperace, Koordinace, Komunikace:

V rámci výkonu destinačního managementu funguje pracovní skupina MARKETING, která je tvořena pracovníky  informačních center Máchova kraje, zástupci významných turistických cílů a podnikatelských subjektů. Členové Marketingové skupiny se schází pravidelně několikrát za rok a společně připravují provázanou turistickou nabídku a zajišťují její propagaci a prezentaci. Více o skupině se dozvíte ZDE.


logo lbk logo cestou necestou medium   Logo Machuv kraj ploche EMAIL