Mapa

Projekt “Komunikací ke společnému rozvoji bez hranic” byl spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Nisa – Nysa. “Překračujeme hranice.”

Partner projektu město Bolków.