Muzeum Archeologiczne Šatlava, Česká Lípa

Nowo wyremontowany zabytkowy budynek dawnego więzienia (czes. šatlava) w Českiej Lípie otwarto uroczyście w lutym 2011 roku.

W dawnym miejskim więzieniu przygotowano wyjątkową ekspozycję speleologiczną i archeologiczną poświęconą tematyce wykorzystywania przez człowieka jaskiń i nawisów skalnych od czasów prehistorycznych do XX wieku. Wystawa obejmuje poszczególne rejony piaskowców i obszary krasowe ze szczególnym uwzględnieniem północnych i północno-wschodnich Czech.

Druga ekspozycja nawiązuje do badań archeologicznych na terenie miasta Česká Lípa i do lokalnej produkcji garncarskiej. Elementem ekspozycji są modele pieców odtworzonych na podstawie badań prowadzonych na terenie czeskolipskiej Dzielnicy Garncarskiej (Hrnčířská čtvrť). Częścią wystawy jest tzw. kącik więzienny poświęcony bezpośrednio obiektowi dawnego więzienia oraz historii więziennictwa i wykonywania prawa w Českiej Lípie.

Do ekspozycji należy również infokiosk, w którym zwiedzający mogą wirtualnie w modelu 3D obejrzeć średniowieczną Česką Lípę i za pomocą ekranu dotykowego odbyć wycieczkę do wybranych jaskiń Czech, Moraw i Śląska.

Muzeum dostosowane jest do potrzeb osób niepełnosprawnych, a ekspozycje umieszczone są na parterze budynku.

mailCeska Lipa

Vězeňská 189, Česká Lípa, 470 01

Telefon:+420 487 723 223
E-mail:satlava@muzeumcl.cz
Web:www.muzeumcl.cz