Squash - hotel Paříž

Squash jest części Hotel Paříž i znajduje się w mieście Jičín, w regionie Czeski Raj.