Kościół pw. Znalezienia Świętego Krzyża w Frydlancie i jego tajemnica

Coraz większym zainteresowaniem turystów cieszy się kościół dekanacki pw. Znalezienia Świętego Krzyża w Frydlancie. Kościół znajduje się na prawym brzegu rzeki Witki [czes. Smědá] niedaleko rynku – náměstí T. G. Masaryka.

Coraz większym zainteresowaniem turystów cieszy się kościół dekanacki pw. Znalezienia Świętego Krzyża w Frydlancie. Kościół znajduje się na prawym brzegu rzeki Witki [czes. Smědá] niedaleko rynku – náměstí T. G. Masaryka. Budowę kościoła ukończono w 1551 roku. Elementem wnętrz kościoła są płyty nagrobne ostatnich członków rodu Bibersztejnów, nagrobek Henryka z Redernu, a prawdziwą perełką jest znajdująca się w północnej części prezbiterium kaplica pogrzebowa Redernów ze szczytowego okresu renesansu. Wewnątrz kaplicy znajduje się marmurowy nagrobek Melchiora z Redernu, jego żony Katarzyny i syna Krzysztofa. Jest to wyjątkowe dzieło rzeźbiarskie dłuta Gerharda Heinricha z Amsterdamu. Budowa nagrobka trwała pełne 5 lat, a wykorzystany do budowy materiał pochodził z Czech, Śląska i Anglii.