Hotel Ort oferuje zakwaterowanie w pobliżu miejscowości Jičín, w gminie Nepřívěc, w regionie Czeski Raj.
mailSobotka

Nepřívěc u Sobotky 18, 506 01

GSM:+420 724 737 878
E-mail:hotelort@seznam.cz
Web:www.hotelort.cz