Miejskie Centrum Informacji Turystycznej Česká Lípa

Miejskie Centrum Informacji Turystycznej Česká Lípa udziela informacji turystycznych, informacji dot. atrakcji turystycznych w mieście Česká Lípa oraz w całym regionie Českolipsko.

Siedziba Centrum Informacji Turystycznej Česká Lípa znajduje się w centrum miasta, na placu T.G. Masaryka. Udziela informacji o imprezach towarzyskich, kulturalnych i sportowych, miejscowych zabytkach, połączeniach i dysponuje aktualnymi danymi bazy noclegowej i gastronomii w miejscowości Česká Lípa.

Dalej przekazuje regionalne informacje geograficzne, propozycje wycieczek w tym regionie, prowadzi sprzedaż map, publikacji turystycznych, widokówek, upominków, znaczków turystycznych oraz usługi kserograficzne.

mailCeska Lipa

nám. T.G.Masaryka 2, Česká Lípa, 470 36

Telefon:+420 487 881 105
+420 487 881 106
Fax:+420 487 881 105
E-mail:rtic@mucl.cz
Web:www.mucl.cz