Kościół. Św. Stanisława, Loukov koło Semil

Dzisiejszy budynek kościoła św. Stanisława datowany jest na koniec XVIII wieku.

Pierwsza wzmianka o kościele parafialnym pochodzi z roku 1352. Dawny drewniany kościół z wieżą był w 1754 r. już tak zniszczony, że groził zawaleniem, ale długo nie zabierano się do budowy nowego.

Dzisiejszy jednonawowy kamienny barokowy kościół pochodzi z lat 1786 - 1795, przykryty jest sklepieniem żaglowym. Ołtarz główny wykonano w 1883 r., a drogę krzyżową w 1886 r. Obrazy ołtarzowe stworzone zostały przez Viléma Kandlera, neorenesansowe wyposażenie przez Antonína Suchardę z Novej Paki. W wieży nad zachodnią fasadą wisiały trzy dzwony, obecnie kościół ma ich cztery - oryginalny z XVI wieku i trzy nowe, zawieszone w 1977 r.

Stary kościół otaczał nieczynny już dziś cmentarz ograniczony niskim murkiem z piaskowca z ośmioboczną barokową kaplicą z II połowy XVIII wieku i z ołtarzem św. Krzyża autorstwa Antonína Suchardy. W 1901 r. otwarto nowy cmentarz, teren pod jego budowę ofiarował fabrykant František Gerl.

W 1854 r. młodzież szkolna dla upamiętnienia zawarcia małżeństwa przez Franciszka Józefa I posadziła przed wejściem do kościoła dwie lipy. Inne dwie lipy, zwane „Lipami Wolności” a rosnące przed wejściem na cmentarz, upamiętniają powstanie niepodległej Czechosłowacji (1918 r.).

Kościół św. Stanisława wraz z plebanią, stodołami i dwoma cmentarzami tworzą malowniczy kompleks o wywierającej silne wrażenie atmosferze. Kościół, barokowa kaplica cmentarna z 1815 roku, mur otaczający stary cmentarz i żeliwny krzyż z ciałem ukrzyżowanego Chrystusa znalazły się na liście zabytków kultury.

Haje nad Jizerou

Loukov, 513 01