Kościół św. Katarzyny, Sloup v Čechách

Kościół św. Katarzyny znajduje się naprzeciwko zamku. Pierwsze wzmianki o nim pochodzą z 1327 roku.

W latach 1717-1719 przebiegła rozległa przebudowa, w wyniku której kościół uzyskał swój dzisiejszy wygląd. W 1815 roku jeszcze dobudowano wieżę. Barokowa trzynawowa budowla z graniastosłupową wieżą z północnej strony dopełniają dwie boczne kwadratowe kaplice. W szczycie zachodniej facjaty znajduje się posąg św. Katarzynyn w niszy, a nad portalem wejściowym herb Kinskich ze złotym runem. Główny ołtarz pochodzi z 1891 roku i zdobią go rzeźby św. Ludmiły i św. Katarzyny autorstwa Antonína Maxa. Na lewo od głównego ołtarza znajduje się nagrobek Josefa Maxmiliana Kinskiego, który przypomina jego zasługi w rozwoju majątku.

Sloup v Cechach

Sloup v Čechách, 471 52