Kościół św. Jakuba Większego, Železný Brod

Kościół św. Jakuba Większego pochodzi z XVIII wieku. Powstał w efekcie przebudowy starszego kamiennego kościoła z roku 1649.

Obok niego znajduje się jednopiętrowa plebania - pierwszy murowany dom w mieście - z 1723 r. Dzwonnica i kostnica datowane są na II połowę XVIII w. Za kościołem niedaleko zakrystii stoi wykuty z piaskowca krzyż pokutny.

mailZelezny Brod

Fr. Balatky 132, Železný Brod, 468 22

E-mail:farabrod@volny.cz

Související záznamy