Kaplica Bożego Grobu, Mimoň

Wczesnobarokowa kaplica, która jest kopią Bożego Grobu w Jerozolimie prawdopodobnie z roku 1667.

W ramacj kosztów własnych wybudował ją J. I. D. Putz jako kopię Grobu Bożego w Jerozolimie. Znajdziemy tu trzyskrzydłowy ambit, wokół kompleks murów, mały portalik z herbem Putzów z Adlerthuzmu, krzyżowe sklepenie i półkoliście zakończone arkady. W 1992 roku kaplicę wyremontowano i wyświęcono.

mailMimon

Lužická, Mimoň, 471 24

Telefon:+420 725 854 377
E-mail:muzeum@kulturamimon.cz
Web:wwwkulturamimon.cz