Gród Roimund służył w XV wieku jako baza najazdów grabieżczych do Łużyc

W późniejszym okresie był zajęty przez załogę wysłaną z Łużyc przeciwko husytom. W drugiej połowie XV wieku gród opustoszał a różni rozbójnicy wykorzystywali go jako kryjówkę przy swych wyprawach. Z grodu zachowały się części murów i ścian obwodowych, fosy, wał oraz pozostałości budowli wieżowych.

Położenie: na południowy zachód od Chrastavy koło Liberca

Chrastava

Chrastava, 463 31

Telefon:+420 485 143 161