Wysokość 297 m n.p.m., klimat typowy dla terenów przejściowych pomiędzy niziną a podgórzem.

Formy terapii
Siarczano-żelazista borowina Kuracje
Choroby narządów ruchu.

Lazne Belohrad

Lázně Bělohrad, 507 81

Web:www.lazne-belohrad.cz