Młyn Viléma w Nebákowie

Barokowy budynek piętrowy z dachem mansardowym zbudowany ze sztukaterii piaskowcowej.

Młyn barokowy zbudowano w 1455 roku, ale aktualny wygląd młyna pochodzi z 1743 roku. W niszy skalnej znajduje się figurka św. Jana z Nepomucen z 1740 roku. Młynownia zajmowała połowę budynku a wodę do koła młyńskiego doprowadzano korytem ze stawu Nebák.


Troskovice

Nebákov 12, 512 63

Související záznamy