Máchův kraj

oficiální stránky turistické destinace

Socha sv. Prokopa, Doksy

Před Hospitálkem v Doksech se nachází zrestaurovaný originál sochy sv. Prokopa z roku 1761.

Původně socha stávala v polích na konci Sviňské rokle, jižně od Dubé. V její blízkosti se stala otcovražda, která pravděpodobně posloužila K.H.Máchovi jako motiv k jeho básni “Máj”. Kopie této sochy dnes stojí na původním místě.


Máchův Máj, vymyšlený příběh nebo pravdivá událost? Bádání archivářů prokázalo, že byl inspirován skutečností. Mácha psal příběh o velké lásce, které však nebylo přáno a vše skončilo 7. 5. 1774 vraždou. A proč právě zde zmiňujeme tuto událost?

Bylo zjištěno, že v Dubé v č. p. 126 se 3. 8. 1755 narodila Jarmila, pravým jménem Anna Rosina Traußlin, jejíž rodiče dům koupili v roce 1753.

Rosina se zamilovala do Ignáce Schiffnera („Viléma“) z Mladé Boleslavi. Této lásce však nepřál Ignácův otec, Anton Schiffner a tak se Ignác odhodlal k otcovraždě. V té době těhotná Rosina měla obstarat jed od místního felčara. Ten jí však udal a ona byla odsouzena k šesti nedělím v obecním žaláři. Mezitím Ignác vyrazil za svým otcem na chmelnici poblíž této sochy sv. Prokopa, nepozorovaně se k němu přiblížil a zasadil mu opěrnou tyčí několik smrtelných ran do hlavy. Důvod už se asi nikdy nedovíme. Existuje několik teorií. Nejpravděpodobněji se Ignác uchýlil k tomuto činu, poněvadž věděl o poměru svého otce s Rosinou... Padl nejvyšší trest, Ignác byl uvězněn ve sklepení Kriminálního soudu v Mladé Boleslavi, kde čekal dva měsíce na popravu. 19. 7. 1774 byl vykonán trest lámáním v kole na mladoboleslavském popravišti.

Rosina však nespáchala sebevraždu, jak napsal Mácha. Po odpykání trestu se vrátila zpět do rodného domu, kde se jí 7. 10. 1774 narodil syn Ignác.

Rosinina rodina žila v tomto domě ještě dlouho. Poslední písemně doložená majitelka z tohoto rodu byla Ernestina Trausel. Rodina však Dubou neopustila. Trauselovi zde žili až do 30. let 20. století, kdy odešli do České Lípy, odkud byli po 2. světové válce, společně s dalšími německými obyvateli, odsunuti. Potomci tohoto rodu žijí dodnes poblíž Drážďan.

Doksy

Máchova 150, Doksy, 472 01