Máchův kraj

oficiální stránky turistické destinace

Smírčí kříž ve Starém Místě

Skulptura je motivovaná starými kamennými kříži. Vytvořil ji ze žlutého pískovce Aleš John v roce 1999. Připomíná letopočty zavraždění misionáře Matěje Bernatia a evangelíka Tomáše Svobody.

Kříž se nachází na rozhraní katastrů obcí Staré Místo, Veliš, Podhradí a Čejkovice. Stojí na místě bývalého popraviště západně od obce Staré Místo v blízkosti vysokonapěťového vedení.

Jedná se o novodobou skulpturu kříže, která byla pravděpodobně motivována satrými kamennými kříži. Kříž byl vytvořen Alešem Johnem ze žlutého pískovce a byl slavnostně vstyčen dne 14. září 1999.

Na každé straně kříže se mezi břevny nachází letopočet. Letopočet 1629 připomíná událost z 9. srpna 1629. Tehdy rozvášněný dav sedláků nekatolíků z Rovenska, kteří bojovali za svou víru, probodl vidlemi misionáře Matěje Burnatiuse. Stalo se tak u obce Libuně. Druhý letopočet 1728 se vztahuje k popravě nekatolíka Tomáše Svobody.


Poloha: na hoře Veliši, na rozhraní katastrů Starého Místa, Veliše, Podhradí a Čejkovic v místě bývalého popraviště. Leží 4,5 km od středu Jičína.

Podhradí

Podhradí, 506 01