Máchův kraj

oficiální stránky turistické destinace
Riegrův domek, stojící na dnešním Riegrově náměstí, je poslední zachovanou stavbou z komplexu budov někdejšího Riegrova mlýna.

Ten byl pravděpodobně postaven již koncem 15. století. Jedním z jeho majitelů se stal známý rod mlynářů Riegrů, ze kterého také pocházel nejslavnější semilský rodák F.L. Rieger. V té době se mlýn stal jakýmsi společenským střediskem Semil.

V průběhu let si však Riegrův mlýn ze své původní podoby nezachoval téměř nic. Z celého komplexu mlýna se zachoval pouze tzv. Riegrův domek, kde byl v roce 1999 po rozsáhlé rekonstrukci zahájen provoz městského informačního střediska. V současné době se turistické informační centrum nachází v budově Muzea a Pojizerské galerie.

Semily

28. října 68, Semily, 513 01