Máchův kraj

oficiální stránky turistické destinace

Budova radnice v Turnově

Renesanční radnice z roku 1526 tvoří dominantu jižní strany náměstí Českého ráje.

Původně raně renesanční stavba pocházející z roku 1526 byla v polovině 17. století přestavěna v pozdně renesančním slohu. Další přestavby proběhly po požárech v letech 1643 a 1707. Roku 1894 byla radnice přestavěna novorenesančně a z původní výzdoby zbyl jen kamenný erb města se lvem a letopočtem 1526.

Na boku radnice v ulici Antonína Dvořáka je nad okny vyobrazeno 7 znaků turnovských cechů.

Turnov

náměstí Českého ráje, Turnov, 511 01