Máchův kraj

oficiální stránky turistické destinace

Skalami k Braniborské jeskyni

Pěší výlet k Braniborské jeskyni.

Průběh trasy:
Staré Splavy * Selská rokle * Černá rokle * Braniborská jeskyně * Dlouhý důl * Staré Splavy

Popis trasy:
Na výlet se vydáme jihozápadním směrem od vlakového nádraží ve Starých Splavech po žluté turistické značce. Přejdeme silnici č. 38 a dále pokračujeme Selskou roklí na rozcestí Uhlířův důl, kde odbočíme vpravo a půjdeme po zelené značce Černou roklí až na úpatí Strážného vrchu. Vystoupáme do sedla, odbočíme vpravo a asi po 200 metrech odbočíme vlevo a sestoupíme k odbočce k Braniborské jeskyni. Po prohlídce se vrátíme a po zelené značce se Dlouhým dolem (cca 4 km) vrátíme zpět do Starých Splavů.

Staré Splavy
Na západním břehu Máchova jezera leží známé letovisko Staré Splavy, které vyrostlo po první světové válce kolem několika původních chalup. První písemná zmínka o Starých Splavech pochází již z roku 1553. Na břehu jezera jsou pláže, nad jezerem se tyčí dostupná Jarmilina skála s rozhledem.

Máchovo jezero
Jezero bylo do roku 1945 nazýváno Velký rybník. Umělá vodní nádrž o rozloze 270,5 ha na Břehyňském a Dokském potoce (oba z něho vytékají jako jeden Mlýnský potok). Velký rybník založil Karel IV. Na jezeře jsou dva ostrůvky Myší a Kachní, které tvoří ornitologické lokality, a tudíž jsou nepřístupné. Od 20. století hojně navštěvovaná a vyhledávaná rekreační oblast s možností koupání, kulturního a sportovního vyžití. Hlavní pláž v Doksech byla vybudována v roce 1928. Pravidelná lodní doprava parníkem po jezeře.

Braniborská jeskyně
Rozsáhlý pískovcový skalní převis nazývaný též Útočiště. Místo poskytovalo úkryt lidem z okolí během válek. Převis dlouhý 44 m, hluboký 12 m a vysoký 6 m. Ve skále vytesáno srdce ozdobené korunou, Valdštejnský znak s datem 1741.

© Geodézie On Line 2009

Doksy