Máchův kraj

oficiální stránky turistické destinace
Pěší výlet v okolí Dubé.

Průběh trasy:
Dubá * Nedamov * Panská Ves * Kamenný vrch * Dražejov * Dubá

Popis trasy:
Na výlet se vydáme z Dubé po modré turistické značce, která nás dovede přes Nedamov a Panskou Ves na Kamenný vrch u Křenova. Odtud značka pokračuje souběžně s červenou na rozcestí u Kamenného vrchu. Odbočíme vpravo a půjdeme převážně lesem úsek dlouhý 5,5 km po zelené turistické značce až do Dražejova, kde zelená značka končí. Ve vsi odbočíme vpravo a po žluté turistické značce projdeme Pramenný důl s horolezeckými terény. Od Rozprechtic půjdeme po žluté souběžně s červenou až do Dubé.

Dubá
Městečko Dubá leží v Dubské pahorkatině. Nejstarší zmínka o Dubé v listině krále Václava I. z roku 1253. Nejvýznamnější památkou Dubé je kostel Povýšení sv. Kříže postavený v letech 1744 - 60. Na náměstí barokní sousoší Nejsvětější Trojice s Pannou Marií z roku 1726, před zámeckým parkem trojhranný sloup Nejsvětější Trojice z 18. století. Mezi každoroční významné kulturní akce zde pořádané patří například Mezinárodní jazzové dny.

Nedamov
Rekreační ves s přírodním koupalištěm a kempem u Černého rybníku.

Panská Ves
Osada byla založena počátkem 18. století. Kaple sv. Barbory z 18. století, dnes využívána jako rekreační objekt, krásné výhledy do okolí. Detašované pracoviště Ústavu fyziky atmosféry AV ČR, v roce 1960 zde byla vybudována ionosférická stanice - součást celosvětové pozorovací sítě.

Kamenný vrch u Křenova
Přírodní památka geologického charakteru o rozloze 0,39 ha (vyhlášena r. 1991) zahrnuje vrcholovou část Kamenného vrchu (370 - - 382 m n. m.). Skalní hřbet je tvořen převážně železitými pískovci, které vlivem zvětrávání vytváří bizarní tvary.

Dražejov
Ves s lidovou architekturou, v obci kaple sv. Jana Nepomuckého z r. 1767.

Mokřady horní Liběchovky
Přírodní rezervace o rozloze 75 hektarů s různým typem mokřadů na horním toku Liběchovky s výskytem ohrožených druhů vlhkomilných rostlin a bezobratlých živočichů.

Rozprechtice
Osada u Rozprechtického rybníku, v okolí řopíky Liběchovské příčky, pozůstatky budování lehkého opevnění v letech 1937-38.

© Geodézie On Line 2009

Dubá