Máchův kraj

oficiální stránky turistické destinace
Výlet na kole kolem Bezdězu.

Průběh trasy:
Doksy * Břehyně * Bezděz * Okna * Doksy

Popis trasy:
Z Doks vyjedeme na východ po trase 25, U Tří borovic odbočíme vpravo a pokračujeme po Mariánské cestě na křižovatku s trasou 3045. Po té se vydáme vpravo a dojedeme na Bezděz. Sjedeme po trase 0060 k Bezdězskému nádraží a k Pankráci pokračujeme po trase 0061. Odbočíme vpravo a po trase 0014 se vrátíme zpět do Doks.

Doksy
První zmínky o Doksech, bývalých klimatických lázních, pocházejí z roku 1293. Městská práva udělena Karlem IV., který rovněž nechal založit Velký rybník (Máchovo jezero) o rozloze 270,5 ha na soutoku Břehyňského a Dokského potoka. Jezero s dvěma ostrůvky je největší umělou vodní nádrží Libereckého kraje, oba ostrůvky, Myší i Kachní, jsou ornitologickými lokalitami. Návštěvníci mohou využít řadu pláží s vodními atrakcemi a lodní dopravou. Ve městě si můžeme prohlédnout kostel sv. Bartoloměje, mariánské barokní sousoší na náměstí, přístupný je Památník K. H. Máchy, Máchův pomník. Od 20. století hojně navštěvovaná a vyhledávaná rekreační oblast nabízí v letních měsících bohatý program sportovního a kulturního vyžití.

Břehyně
V osadě Břehyně, která podle pověsti byla založena Karlem IV., nalezneme pozdně barokní kapli sv. Vavřince se zvonicí z roku 1779. Území dnešní Národní přírodní rezervace Břehyně-Pecopala (r. 1992) je chráněno již od roku 1933 a rozkládá se na ploše 903,5 ha. Vrcholová část (Pec 451 m n. m.) je pokryta bukovým lesem, na mokřadlech chovného Břehyňského rybníka hnízdí vzácné druhy ptactva.

Bezděz
Hrad Bezděz je výraznou dominantou Máchova kraje a patří mezi nejvýznamnější gotické památky u nás. Byl založen roku 1267 Přemyslem Otakarem II. na vrchu kužele v nadmořské výšce 604 m. V letech 1832 - 836 navštěvoval hrad na svých cestách český romantický básník Karel Hynek Mácha a zvěčnil jej ve svém díle. V roce 1978 byl hrad vyhlášen Národní kulturní památkou. V posledních letech byly provedeny nákladné opravy, hrad provozuje Národní památkový ústav. V jeho prostorách jsou každoročně pořádány koncerty a šermířská vystoupení.

© Geodézie On Line 2009

Doksy