Máchův kraj

oficiální stránky turistické destinace
Pohodový výlet na kole kolem Hradčanských rybníků.

Průběh trasy:
Hradčany * Skelná Huť * Mimoň * Hradčany

Popis trasy:
Od informačního centra v Hradčanech se vydáme na východ po místně značené trase VLS podél soustavy Hradčanských rybníků. Po překonání silnice II/268 pokračujeme přes Skelnou Huť a Hvězdov na Nový Dvůr. Odbočíme vlevo a po trase 3046 dojedeme do Mimoně. Odbočíme vlevo a po trase 241 se vrátíme na Hvězdov, kde se napojíme na trasu VLS, po které se vrátíme zpět do Hradčan.

Hradčany
Obec uprostřed lesů byla dlouhé roky vojenskou základnou. V minulosti se v okolí těžila železná ruda a zpracovávala se ve vysoké peci stojící přímo na hrázi rybníka Držník, jednoho ze soustavy Hradčanských rybníků. Dnes je obec rekreačním centrem, kde můžeme zahájit řadu výletů pěšky nebo na kole. V obci je velmi dobře vybavené Informační centrum zřízené Vojenskými lesy, které jsou i zřizovateli několika naučných stezek v okolí. Popularitě Hradčan jistě přispívá možnost koupání v Hradčanském rybníku. Vojenskou minulost připomíná letiště, které bylo vybudováno německou armádou v březnu 1945. Po válce využívané československou armádou, kterou nahradili přes odpor zdejší posádky 22. srpna 1968 Sověti. Letiště bylo zrušeno v roce 1992 a dodnes se hledá jeho další využití.

Hradčanské rybníky
Ve vsi Hradčany začíná soustava rybníků. Hradčanský, po jehož hrázi vede silnice Doksy - Mimoň, se využívá ke koupání. Čtyři ostatní jsou součástí rezervace Hradčanské rybníky vyhlášené v r. 1967 na ploše 144,65 ha. V lokalitě docházelo v minulých letech k intenzivnímu pohybu vojenské techniky, která s výjimkou rybníku Držník poškodila všechny hráze. V současné době se vše obnovuje. V přilehlých rašeliništích, zamokřených loukách a lesních porostech se vyskytuje význačná vodní a rašeliništní květena. Hnízdí zde hojně ptactvo. Z kriticky ohrožených druhů rostlin tu roste tráva odemka vodní, srstnatec plazmatý, ďáblík bahenní, rosnatka okrouhlolistá a kyvanka sivolistá. Hnízdí tu čáp černý. Při průzkumu v letech 1989 - 93 tady bylo zjištěno 698 druhů motýlů - unikátem jsou trávníček, makadlovka a zavíječ pryskyřník.

Ralsko
Po pravé straně naší cesty uvidíme výraznou dominantu podještědské oblasti, čedičový kužel (696 m n. m.) se skalnatými a suťovými svahy, skalními věžemi a pískovcovými bloky. Na vrcholu zřícenina jednoho z nejstarších hradů v Čechách. Patřil mocnému rodu Vartenberků, kteří zastávali vysoké funkce v zemské správě ve 14. století. Sloužil jako strážní hrad a celnice na obchodní cestě do Lužice.

Mimoň
Od 13. stol. na tomto místě stávala tvrz, r. 1371 připomínáno městečko, které se stalo od 16. století městem. Nejcennější památkou je ranně barokní kaple Božího hrobu, dále kostel sv. Petra a Pavla a fara. Na obvodu města je několik roubených domů. Negativně se na rozvoji města podepsalo to, že se ocitlo v polovině 20. století na hranici vojenského újezdu a jeho návštěva turisty nebyla žádoucí. V té době zmizela velká část staré zástavby, polovina náměstí a do základů byl pobourán zámek.

© Geodézie On Line 2009

Ralsko