Máchův kraj

oficiální stránky turistické destinace

K průrvě Ploučnice

Výlet na kolech v délce k přírodnímu úkazu.

Průběh trasy: Mimoň * Noviny pod Ralskem * Průrva Ploučnice * Noviny pod Ralskem * Mimoň

Popis trasy:
Na výlet se vydáme z Tyršova náměstí v Mimoni od restaurace Dřevěnka. Pojedeme neznačeným úsekem na východ Svébořickou ulicí a před vlečkou najedeme na cyklotrasu 241. Na křižovatce silnic na konci obce odbočíme vlevo a přes Vranov, Srní Potok a Noviny pod Ralskem dojedeme po trase 241 až na odbočku k Průrvě. Stejnou cestou se vracíme zpět.

Mimoň
Od 13. století na tomto místě stávala tvrz, r. 1371 připomínáno městečko, které se stalo od 16. století městem. Nejcennější památkou je ranně barokní kaple Božího hrobu, dále kostel sv. Petra a Pavla a fara. Na obvodu města je několik roubených domů. Negativně se na rozvoji města podepsalo to, že se ocitlo v polovině 20. století na hranici vojenského újezdu a jeho návštěva turisty nebyla žádoucí. V té době zmizela velká část staré zástavby, polovina náměstí a do základů byl zbourán zámek.

Ralsko
Po pravé straně naší cesty (Mimoň - Průrva Ploučnice) výrazná dominanta podještědské oblasti, čedičový kužel (696 m n. m.) se skalnatými a suťovými svahy, skalními věžemi a pískovcovými bloky. Na vrcholu zřícenina jednoho z nejstarších hradů v Čechách.

Noviny pod Ralskem
Ves při řece Ploučnici, kaple Nejsv. Trojice, na hřbitově brána a kaple z 18. století. Lidová architektura, zejména patrové roubené statky.

Vranovské skály
Pod vrchem Ralsko leží malá vesnička Vranov. Na jeho úpatí se nachází několik unikátních pískovcových útvarů s borovým porostem, patřících do souboru zvaného Vranovské skály. Nejznámější je Juliina vyhlídka, odkud je krásný pohled na Mimoň. Tuto skálu si kdysi oblíbila hraběnka Juliana z Grundemannů, manželka hraběte Františka z Hartigů.

Průrva Ploučnice
Řeka Ploučnice u obce Noviny pod Ralskem prochází asi 150 metrů dlouhou soutěskou, která v druhé části přechází v tunel částečně umělý. Impozantní pohled je z odbočky do lesní části za chalupami, kde okolí kolmých skalních stěn není zabezpečeno a je nutná velká opatrnost. Výtok z tunelu je přístupný po pěšině odbočující podle řeky ze silnice, kde je i prostor pro případné parkování. U průrvy je nepravidelně otevřený stánek s občerstvením.

© Geodézie On Line 2009

Mimoň