Máchův kraj

oficiální stránky turistické destinace

Městská knihovna Doksy

Městská knihovna Doksy je veřejnou všeobecnou knihovnou.

Od roku 1997 je součástí příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Doksy. Jejím zřizovatelem je Město Doksy, které financuje nákup dokumentů a činnost knihovny.

Kořeny veřejné české knihovny v Doksech sahají do dvacátých let 20. století. Za předchůdkyni dnešní knihovny můžeme směle považovat několik regálů českých knih věnovaných Národní jednotou severočeskou zdejší české menšinové škole.

Fond knihovny je tvořen především klasickými tištěnými dokumenty a je rozdělen na krásnou a naučnou literaturu pro mládež, beletrii pro dospělé, populárně naučnou literaturu. Příruční fond určený pouze k prezenčním službám obsahuje především encyklopedickou literaturu, slovníky a regionální fond.

mailDoksy

Valdštejnská 183, Doksy, 472 01

GSM:+420 735 128 303
E-mail:knihovna@mksdoksy.cz
Web:knihovna.mksdoksy.cz