Máchův kraj

oficiální stránky turistické destinace

Turnov - Sychrov

Příjemný cyklo výlet plný turistických zajímavostí v délce 23,5 km.

Průběh trasy: Turnov, náměstí - zelená cyklotrasa - Turnov, zastávka ČD (1 km) - cyklotrasa č. 14 - Nudvojovice (2,5 km) - cyklotrasa č. 14 - Čtveřín (5 km) - cyklotrasa č. 14 - Sychrov - zámek (10 km) - cyklotrasa č. 3051 - Jenišovice (15 km) - cyklotrasa č. 3051 - Roudný (17,5 km) - cyklotrasa č. 3051 - Dolánky (22,5 km) - modrá cyklotrasa - Turnov, náměstí (23,5 km)

Turistické zajímavosti:

  • Bartošova pec - krasová jeskyně asi 25 m dlouhá s vývěrem Vazoveckého potoka. Mlýn, později brusírna skla.
  • Dlaskův statek - venkovská stavba v údolí řeky Jizery v Dolánkách, typická ukázka roubené architektury jizerského typu z přelomu 18. a 19. století. Národopisná expozice.
  • Hrubý Rohozec - národní kulturní památka. Vznikl jako gotický hrad kolem roku 1280, postupně se střídáním majitelů docházelo k přestavbám. Po Bílé hoře předal Albrecht z Valdštejna hrad svému plukovníku Mikuláši Des Fourovi. Tento rod dostavěl barokní kapli a po roce 1822 provedl empírovou přestavbu. Expozice představuje mimo čtyř původních interiérů vývoj kultury bydlení, odívání a životního stylu od renesance až po českou secesi. Prostředí zámku dotváří přírodně - krajinářský park se sochami a kamenickými prvky z 19. století.
  • Jenišovice - obec s dominantním kostelem sv. Jiří z let 1728 - 44. Sochy sv. Antonína a sv. Václava. Sloup Panny Marie. Na hřbitově jsou pochovány významné osobnosti (Josef Pekař - historik, Josef Dlask z Dolánek - písmák). Lidová architektura (roubené chalupy, brána červeného dvora).
  • Nudvojovice - kostel sv. Jana Křtitele z přelomu 12. a 13. století je nejstarší stavbou na Turnovsku. V roce 1894 byl novogoticky upraven, zachován původní románský portál.
  • Turnov - město bylo nad řekou Jizerou založeno kol. r. 1250 Jaroslavem a Havlem z rodu Markvarticů. První písemná zmínka o městě pochází z roku 1272. Rozvíjela se tu tradice řemesel a obchodu. Díky bohatství místních naleziš_ zde již od 16. stol. působila řada brusičů drahých kamenů. Od 18. století zde vznikaly sklářské hutě produkující tzv. skelnou kompozici. Výroba šperků s českými granáty proslavila Turnov po celém světě. Šperkařská škola založena roku 1884 byla první středoevropskou školou pro výchovu odborníků v oblasti zpracování drahých kamenů. Původní gotický kostel sv. Mikuláše z poloviny 14. století byl zbarokizován roku 1722. Barokní klášterní kostel sv. Františka z Assisi z let 1651 - 55 byl empírově upraven roku 1822. Hřbitovní kostel P. Marie z let 1838 - 53 je jednou z prvních novogotických staveb tohoto typu v Čechách. Dominantní kostel sv. Matěje na Hruštici. Radnice původně renesanční z roku 1526 byla přestavěna novorenesančně r. 1894. Židovský hřbitov s nejstaršími náhrobky ze 17. století. Muzeum Českého ráje s mineralogickou, šperkařskou, historickou a národopisnou expozicí. Panoramatický obraz Pobití Sasíků pod Hrubou Skálou je největším obrazem Mikoláše Alše (8,5 -10 m ). Rodiště obrozenců Fortunáta Durycha (1738 - 1802) a Antonína Marka (1783 - 1877) i filozofa Jana Patočky (1907 - 77). Správa CHKO Český ráj. Galerie Granát. Z náměstí Českého ráje vede naučná “Zámecká stezka” na zámek Hrubý Rohozec. Prochází kolem Pacltovy huti, vede Rývovými a Metelkovými sady a kolem Dlaskova statku - unikátní venkovská stavba v údolí řeky Jizery v Dolánkách u Turnova, typická ukázka roubené architektury jizerského typu z přelomu 18. a 19. století, národopisná expozice.
  • Sychrov - zámek je národní kulturní památka. Patří k nejnavštěvovanějším objektům v Čechách. Původní barokní zámek s věží a kaplí postavili v letech 1690 - 93 Lamottové z Frintroppu na místě gotické tvrze. Od roku 1820 náleží Sychrov významnému francouzskému rodu Rohanů, kteří zámek v 2. polovině 19. století novogoticky přestavěli. V interiérech jsou řezbářské práce a bohaté sbírky. Rohanská galerie - největší sbírka francouzského portrétního malířství ve střední Evropě. Anglický park s exotickými dřevinami a romantickými stavbami. V letech 1877 - 80 zde pobýval skladatel A. Dvořák a jeho ze_ J. Suk. Dvořákova síň a cyklus koncertů “Dvořákův Sychrov”. Komponované programy, šermířská vystoupení, Skotské hry. V areálu zámku se natáčelo několik filmů a pohádek. Celoroční provoz.
Turnov

Turnov