Máchův kraj

oficiální stránky turistické destinace

Pěší okruhy Maloskalskem

Dvě varianty okružní trasy Maloskalskem.

Průběh trasy:
1. Malá Skála - Frýdštejn (2,5 km) - Kopanina (4 km) - Malá Skála (7 km)
2. Malá Skála - Frýdštejn (2,5 km) - Drábovna (6,5 km) - Malá Skála (10,5 km)

Popis trasy: Maloskalsko náleží k nejmalebnějším koutům Českého ráje a Pojizeří. Bizarní skalní útvary byly způsobeny lužickým zlomem koncem třetihor. Tehdy byly spodní tvrdší křídové pískovce vyzdviženy do svislé polohy. Tak vznikly charakteristické Suché skály a Vranovský hřeben.

Nádhernou přírodní scenérii doplňuje řeka Jizera a historické památky i stavby lidové architektury. V Malé Skále je roubený Boučkův statek, kde je muzeum a galerie a na druhém břehu při silnici na Sněhov se nachází maloskalský zámek a pod ním v roce 1996 zrekonstruovaná kaple sv. Vavřince s výzdobou od malířů J. Jíry a V. Komárka. Malá Skála je rodištěm spisovatelky Jarmily Glazarové, která je pochována na lesním hřbitůvku nad obcí.

Naši trasu začněte na parkovišti na okraji Malé Skály směrem na Železný Brod. Od rozcestníku u lávky přes Jizeru půjdete po červené značce směrem na Frýdštejn. Nejprve vystoupíte pod Vranovský hřeben, který tvoří tvrdé křemité pískovce. Můžete navštívit i vyhlídku Zahrádku nacházející se na skále 55 m kolmo nad hladinou Jizery. Tam budete vidět další zajímavosti krásně položené Malé Skály rozkládající se na obou březích řeky Jizery s dominantou Suchých skal. Suché skály (Kantorovy varhany, České Dolomity) jsou jedinečný geomorfologický útvar a od roku 1965 chráněné území.

Vpravo od Suchých skal uvidíte zalesněný vrch Sokol, na jehož svazích jsou zajímavá skalní bludiště Chléviště a Kalich s vyhlídkami do údolí Jizery. Přímo pod vámi bude Žlutá plovárna s možností koupání a půjčení plavidel. U naší trasy je veřejnosti přístupný objekt Vranov - Pantheon. Jedná se o zbytky středověkého hradu, který byl nazýván též Skály. Po r. 1820 byly prostory romanticky upraveny baronem Römischem. Z areálu jsou krásné výhledy.

Po prohlídce zajímavé památky pokračujte po ostrém Vranovském hřebeni ke zříceninám hradu Frýdštejna. Hrad založili v 2. pol. 14. stol. frýdlantští Bieberštejnové. Byl neúspěšně obléhán husity. Zpustl v pol. 16. stol. Zachována je mohutná válcová věž, zbytky paláce a hradeb. Hrad je přístupný s průvodcem.

Pod hradem se můžete rozhodnout pro jednu ze dvou navrhovaných alternativ návratu zpět do Malé Skály. První snadná povede přes skalní město Drábovnu (10,5 km) a druhá náročnější přes rozhlednu Na Kopanině (7 km).

Na Drábovnu se vydáte po červené a modré značce dolů na okraj obce Frýdštejn. Na křižovatce uvidíte několik příkladů dochované lidové architektury. Po obou zmíněných značkách dojdete po silničce až do obce Voděrady, odkud budete pokračovat již jen po červené. Za obcí červená značka odbočí vpravo do lesa. Mezi skalkami dojdete na rozcestí s modrou značkou. Doporučujeme dojít až ke zbytkům středověkého hrádku uprostřed skalního města Drábovna. V okolních skalních výklencích byly objeveny i zbytky pravěkého osídlení.

Po prohlídce hrádku a skal se vrátíte na rozcestí, u kterého se nachází vyhlídka do údolí Jizery. Do Malé Skály budete sestupovat po modré značce. Do obce vstoupíte u hotelu Kavka a sejdete na silniční most přes Jizeru. Zpět k parkovišti doporučujeme cestu po druhém břehu kolem Boučkova statku a Žluté plovárny, za kterou opět překročíte Jizeru tentokráte po lávce.

Na Kopaninu začnete prudce stoupat po modré značce po lyžařském svahu. Kamenná rozhledna Kopanina se nachází v nadmořské výšce 658 m a byla postavena odborem KČT v Turnově roku 1894. Zvláště v odpoledních hodinách poskytuje jeden z nejkrásnějších pohledů na Český ráj, Krkonoše a Jizerské hory. Od rozhledny budete pokračovat do Malé Skály po zelené turistické značce. Silnici překročíte u restaurace Myslivna. Lesem a po louce sestoupíte do Bobova.

Po strmém sestupu do Malé Skály můžete navštívit lesní hřbitůvek na okraji obce, kde odpočívá spisovatelka Jarmila Glazarová. Zelená značka vás dovede až na výchozí místo trasy na rozcestí u lávky přes Jizeru.

Malá Skála

Malá Skála