Máchův kraj

oficiální stránky turistické destinace

Masarykův kulturní dům Mělník

Ministerstvo kultury rozhodlo dne 16. července 2008 o prohlášení Masarykova kulturního domu v Mělníku státem chráněnou kulturní památkou.

Po více než pětiletém úsilí pracovníků památkové péče se tedy tato velmi hodnotná funkcionalistická stavba dostala na prestižní seznam chráněného kulturního dědictví naší země. Zároveň byla do památkové ochrany zahrnuta také kvalitní socha prezidenta osvoboditele T. G. Masaryka od Vincence Makovského (bronzový odlitek) a okolní „Tykalovy“ sady.

Kulturní dům je dílem místních architektů Josefa Širce ml., Bedřicha Zemana a Jana B. Zeleného. Postaven byl v roce 1936 jako víceúčelový kulturní stánek pro mělnickou veřejnost a zároveň jako památník padlým mělnickým občanům ve Velké válce.

MKD svou architektonickou kvalitou výrazně převyšuje běžnou soudobou funkcionalistickou tvorbu. Kromě vlastní architektury je velmi překvapující také rozsáhlost mnohoúčelové stavby, na prvorepublikové město velikosti Mělníka poměrně neobvyklá.

Dramaturgická koncepce má postihnout nejen reprezentativní průřez hudebními, divadelními i vzdělávacími programy pro děti a dospělé všech věkových kategorií, ale zároveň zajistit, aby se kulturní dům stal vyhledávaným místem k aktivnímu trávení volného času či odpočinku.

mailMělník

U Sadů 323, Mělník, 276 01

Telefon:+420 315 622 612
E-mail:info@mekuc.cz
Web:www.mekuc.cz