Máchův kraj

oficiální stránky turistické destinace
Obec Lobeč leží v oblasti Kokořínského dolu, asi 16 km severovýchodně od města Mělník.

V 7. až 10. století se v lobečské kotlině rozkládalo slovanské hradiště, hradištní tvrz se rozkládala západně od dnešního zámku. Na dně kotliny, kde se rozkládá Lobeč, ležely původně tři rybníky. O každý z nich se staral jeden ze tří rybářů: Tchan, Domagost a Vavrata. Celý majetek však patřil Vyšehradské kapitule. Roku 1294 vyměnila Vyšehradská kapitula s králem Václavem II. Lobeč za tři jiné vesnice. V obci byl postaven zámek, který byl později barokně upraven, po roce 1948 však začala být budova účelově využívána.

V obci nalezneme také kostel Povýšení sv. Kříže z roku 1352 a hrob E. Štorcha, který zde našel inspiraci pro svou pozdější tvorbu.

Obec Lobeč je zajímavá zástavbu roubených staveb, které jsou rozmístěné ve svazích nad údolím. Pokud byly tyto stavby omítané, říkalo se jim v kožichu.

Lobeč

Lobeč, 277 36