Máchův kraj

oficiální stránky turistické destinace

Harrachova cesta

Z centra Špindlerova Mlýna se vydáme po modrém značení k Dívčím lávkám a dále k Dvorskému potoku.

Délka trasy: 8,7 km

Převýšení: 520 m

Průběh trasy: Špindlerův Mlýn (Bílý most v centru) - Dívčí lávky - Labská bouda

Pozor: V zimě je možné dojít jen k přítoku Pudlavy (4 km), dál je cesta uzavřena!

Popis trasy: Cesta mírně stoupá po pravém břehu Labe, které se po 1 km setká s levobřežním přítokem - Medvědím potokem. Pak cesta Labe překročí a sleduje jej z druhé strany. V místě, kde překročíme Dvorský potok, se na protější straně zvedá svah vrchu Krkonoše. U dalšího přítoku - Pudlavy končí cyklistická a lyžařská trasa Buď fit a v zimě je cesta dále uzavřena kvůli lavinovému nebezpečí.

V létě nás cesta vede dál pod trojicí Labských jam - Harrachovou, Pančavskou a Navorskou a dále k Labské rokli. Za Harrachovou jámou se odchýlíme od Labe. Na další trase nás zaujme Pančavská jáma s Pančavským vodopádem, spadajícím do hloubky 250 m, a s Schustlerovou zahrádkou. Pod dobře vyvinutým karem Navorské jámy projdeme k Labské rokli. Labskou roklí k Labské boudě. Překročíme Labe a stoupáme příkrou klikatou pěšinou mezi Navorskou jámou vlevo a Labskou roklí napravo. Vystoupáme k Labské boudě. Vpravo je 45 m vysoký Labský vodopád. Od Labské boudy se můžeme vrátit buď zeleně značenou cestou přes Martinovu boudu, nebo červeně značenou Bucharovou cestou (10 km) do Špindlerova Mlýna.

Zdroj: www.hory-krkonose.cz
Špindlerův Mlýn

Špindlerův Mlýn, 543 51