Máchův kraj

oficiální stránky turistické destinace

Turistické informační centrum Mšeno

Turistické informační centrum Mšeno poskytuje informace ze Mšena a okolí.

Činnost městského informačního centra:

  • Koordinuje veškeré dění v oblasti turistického ruchu a v souvislosti s tím i v dalších oblastech (kultura, sport apod.).
  • Shromažďuje podklady o turistických cílech v okolí, dostupných službách a dalších akcích a aktivitách probíhajících v této oblasti.
  • Podává turistům veškeré potřebné informace všemi formami: osobně, telefonicky, písemně i pomocí internetu.
  • Provádí prodej upomínkových předmětů, regionálních publikací, map, turistických známek, pohledů apod.
  • Spravuje internetové stránky města, provozuje veřejné internetové připojení.
  • Zajišťuje distribuci propagačních materiálů organizací, které pořádají komerční akce, na výlepových plochách ve Mšeně.
  • Připravuje podklady pro vydání propagačních materiálů, map, průvodců a upomínkových předmětů.
  • Spolupracuje při shromažďování podkladů, přípravě i distribuci Mšenských novin.
  • Samostatně pořádá kulturní a společenské akce - např. výstavy, koncerty aj. Sestavuje, aktualizuje a zveřejňuje kalendář akcí.
  • Propaguje město a region na výstavách a veletrzích cestovního ruchu, oborových workshopech a akcích pořádaných Czech Tourismem.

.
mailMšeno

nám. Míru 1 (v budově radnice), Mšeno, 277 35

Telefon:+420 315 693 040
E-mail:info@mestomseno.cz
Web:www.mestomseno.cz