Máchův kraj

oficiální stránky turistické destinace

Cyklovýlet přes Pavlovice a Chlum

Přibližně 26 km dlouhý cyklovýlet povede po silnicích i polními cestami, proto je lepší vydat se na něj za suchého počasí.


Cyklovýlet přes Pavlovice a Chlum

Přibližně 26 km dlouhý cyklovýlet povede po silnicích i polními cestami, proto je lepší vydat se na něj za suchého počasí. Vyjedeme z Dubé mírným táhlým stoupáním směrem na Holany, u vjezdu do Dřevčic si po pravé straně silnice všimneme opraveného kamenného soklu s křížem. Pokračujeme osadou, mineme kamenný podstavec s reliéfem sv. Jana Nepomuckého a s ozdobným křížem a rovněž opravený hostinec v památkově chráněném objektu staré školy.
Za Dřevčicemi u odbočky k Butterbergu stojí další z mnoha křížů, také nedávno opravený.

Silnice klesá hlubokým skalním úvozem, na křižovatce odbočíme doprava na Sušici. Pokračujeme úzkou silničkou, kterou lemuje alej statných ořešáků. Mineme opravenou vodárničku a o něco dále kříž u odbočky k jednomu z domů osady. U další odbočky můžeme obdivovat opravený kříž a poté sjíždíme mezi vysokými skalami velmi poničenou cestou dolů k silnici na Holany, kde se dáme doprava.

Projíždíme údolím Heřmáneckého potoka, na ostrohu nalevo nad silnicí byly v nedávné době identifikovány pozůstatky malého hrádku. Mineme další opět opravenou vodárnu, všimneme si i malého starého objektu vodárenské soustavy vlevo nad silnicí.  Po necelých dvou kilometrech odbočíme doprava vzhůru do Pavlovic. Strmějším stoupáním vyjedeme na náhorní planinu, odkud jsou krásné rozhledy. Míjíme kříž u velkého topolu, za ním v dálce vidíme věž Pavlovického kostela. Nalevo, s kopci na obzoru, se otvírá pohled na Českou Lípu, pod lesem pak uvidíme půvabný hřbitov. U odbočky k němu stojí další z mnoha křížů. Kříž nalezneme i při vjezdu na náves.

Projedeme kolem raně barokního kostela Nanebevzetí Panny Marie a o něco dále, kde silnice ostře zahýbá doleva, pokračujeme v přímém směru dlážděnou, posléze jen uježděnou cestou mezi stromy a keři.  Cesta nás vyvede mezi rozlehlá pole a louky. U cípu lesa, ke kterému dojedeme si můžeme všimnout starého úvozu, o něco dále pak do lesa odbočuje méně vyježděná cesta, po té dojedeme k opravené kapličce a posléze k vodárně. Můžeme vyjet z lesa a pokračovat cestou podél něj, bývá ale hodně rozježděná, proto můžeme pokračovat doprava lesní cestou. Vyjedeme v Drchlavě nad kostelem sv. Mikuláše, kolem kterého nás cesta vyvede na silnici, kde se dáme doleva.

Po opravené silnici projedeme kolem hřbitova a po přibližně 1,5 km dorazíme k hlavní silnici 1/9. Tu přejedeme a pokračujeme do Chlumu. Mineme památkově chráněný roubený dům a odbočíme doprava směrem na Vrchovany. Vlevo se tyčí kostel sv. Jiří, u odbočky k němu stojí kamenný sokl s křížem. U hřbitova mineme sloupová kamenná boží muka. Silnička vede kolem jabloňových sadů. Máme z ní výhled na postupující kamenolom nad Chlumem, ale i na okolní kopce a zříceninu Starého Berštejna. Jabloňové sady vystřídají porosty mladých topolů. Vyjedeme ve Vrchovanech vedle kaple Nanebevzetí Panny Marie, kde se na hlavní silnici od Doks dáme doprava a sjedeme až na konec obce, a tam odbočíme doleva polní cestou mezi plaňkovými ploty. O něco dále se nám otevře výhled přes dostihové závodiště a pastviny na Berkovský vrch se zříceninou Starého Berštejna.

Dojedeme ke křížku mezi mohutnými jírovci, cesta zde zahýbá doprava a stoupá mezi pastvinami k cípu lesa, kde byl postaven dřevěný kříž. Můžeme si všimnout i bunkru vpravo v lesíku, další stojí v pastvině. Cesta mezi lesem a pastvinou, z niž jsou pěkné výhledy do krajiny, nás dovede do lesa, kde hned na kraji odbočíme doleva a sjíždíme hlubším úvozem. V lese se táhne celá řada bunkrů. Zabočíme mírně doprava a napojíme se na zeleně a žlutě značenou turistickou trasu. Značená cesta, místy po skalních hrbech klesá až na kraj lesa, kde vyjedeme na silnici se dáme doprava. Serpentinou sjedeme k Černému rybníku v Nedamově a odtud doprava lipovou alejí do Dubé.

mapa:

https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=14.5473502&y=50.5754212&z=13&rc=9hSz0x-aIQ9hKZsx-nFDhx4jMnfjAh0whvciIvj.13YqfE0eamDndhmf-n3adiWNfgJ5L1g6ogdnfIf5Hy1O2fhpfPNgfNfY8fUneFverv38FecKfZa3PMgz5&rs=muni&rs=coor&rs=coor&rs=pubt&rs=pubt&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=base&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=base&ri=1605&ri=&ri=&ri=15252556&ri=15253534&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=2072751&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=2218653&mrp=%7B%22c%22%3A121%7D&xc=%5B%5D


Dubá