Máchův kraj

oficiální stránky turistické destinace

Cyklovýlet z Dražejova do Korců

Na cyklovýlet dlouhý přibližně 22 km vyjedeme z Dubé mšenskou silnicí do Rozprechtic.


Cyklovýlet z Dražejova do Korců

 

Na cyklovýlet dlouhý přibližně 22 km vyjedeme z Dubé mšenskou silnicí do Rozprechtic, kde za empírovým pavilonem zabočíme doprava silnicí na Dražejov. Po prudším stoupání na kraji lesa si vlevo všimneme reliéfu Ukřižování. Pokračujeme po silnici ke skalní vsi Dražejov, tyčící se na pískovcovém skalisku. Dojedeme na náves s kaplí sv. Jana Nepomuckého a opraveným rybníčkem, a pokračujeme silničkou dále směrem na Nedvězí. Na rozcestí, kde vlevo odbočuje cesta ke hřbitovu s opravenou márnicí a dále k osadě Kluk, a vpravo cesta do údolí pod Nedvězím, stojí opravený kříž na kamenném soklu. Pak mineme hřiště, upravené z bývalého rybníčku. V zatáčce vlevo nad silničkou vidíme Dražejovský vodojem z roku 1907 – součást vodovodu, který čerpal vodu z Pramenného dolu pod Dražejovem. Stavba vodojemu je i po vybudování vrtu v 80. letech 20. století funkční.

Pokračujeme ještě asi 100 m k rozcestí s turistickým přístřeškem, kde odbočíme po modré turistické značce doleva. Původně důležitá historická komunikace, vedoucí z Dubé přes Dražejov a Kokořín do Mělníka, se změnila na pouhou lesní cestu. Zůstaly na ní stopy dláždění a místy se zařezává do pískovcových skal. Ze značené cesty neodbočíme, dojedeme po ní až na kokořínskou silnici, kde se dáme doleva do osady Vlkov. Silnice nás dovede na křižovatku, kde doleva vede silnice k Dubé, doprava do Blateček, my ale pokračujeme rovně alejí mohutných ovocných stromů do Blatců.

Na kraji osady Blatce mineme naproti pobořenému statku pomník obětem válek, projíždíme kolem některých zajímavých staveb lidové architektury, jako je například památkově chráněný roubený dům čp. 19 s dlouhou pavlačí. Na křižovatce odbočuje doprava užší silnice do druhé části osady Blatce a dále pod Housku. My zabočíme doleva, všimneme si obnovené kapličky Nejsvětější Trojice s obrazem od akad. malířky Venduly Císařovské. Silnice vede podél pastviny a pak se noří do lesa a působivými serpentinami nad hlubokými údolími nás dovede do osady Bořejov. Osada je zajímavá nejen mnoha roubenými stavbami, ale především kostelem sv. Jakuba Většího z roku 1703.

Z Bořejova pokračujeme silnicí na Ždírec, nedojedeme ale až do osady, ale na hlavní silnici odbočíme doleva a sjedeme ke křižovatce, kde se doprava dáme úzkou silnicí směrem na Tachov. U kapličky s tak zvanou Dešťovou madonou, kterou podle středověké Vyšehradské „Dešťové“ madony namalovala Irena Gosmanová, odbočíme po zelené turistické značce doleva na polní cestu. Cesta mírně stoupá, posléze si můžeme vpravo vedle současné cesty všimnout starého úvozu. Vyjedeme na návrší, kterému se říkalo Na zámečku, k Malcherovu či také Melzerovu kříži u torza vykotlané lípy. Nedaleko stávala osada Nechutov, ze které se dochovaly jen základy jednoho z domů.

Z návrší sjíždíme vymletou cestou na kraj polí k turistickému přístřešku, odkud je krásný výhled na Bezděz, ale i na Tachovský lom, vlevo se nám posléze ukáže i Starý Berštejn. Pokračujeme k lesu, kde si všimneme ploché kamenné stély. Cesta nás dovede do osady Korce, kde zabočíme doleva. Na návsi stojí hasičská zbrojnička se zvonicí, za ní je výklenková kaplička,  zasvěcená sv. Janu Nepomuckému. Mineme odbočku doprava na Doksy. Projíždíme osadou, pod mohutnou lípou napravo od silnice si všimneme výklenkové kapličky sv. Floriána a segmentové brány.

Sjíždíme serpentinou do údolí, míjíme první i druhou odbočku na Plešivec, posléze u křížku doprava odbočuje silnička do Horek. Silnice v Ptačím dole vede kolem několika velmi pěkných staveb lidové architektury, zvlášť zajímavý je památkově chráněný objekt čp. 19 vpravo od silnice. Vyjedeme na návrší s bunkrem v remízku. Ze silnice jsou pěkné výhledy na mohutné kopce se skalními věžemi mezi stromy. Dojedeme na rozcestí, vlevo odbočuje cesta k usedlosti Březinka, vpravo lesní cesta k rekreačnímu areálu Odborů KOVO MB a ke kapli sv. Barbory. Serpentinou sjedeme k Černému rybníku a odtud lipovou alejí do Dubé.

mapa:

https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=14.5869573&y=50.5240339&z=13&rc=9hSz0x-aIQh37btMBrbHzfXGeaM5lhdYH5aphjbjy0hgQiS0hx5gc1hB7fK15Iu3NlkI5gOnh4Df5ugdLctIgPO3Fxf1Re65fUr3d9hAb&rs=muni&rs=stre&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=pubt&rs=pubt&rs=coor&rs=stre&rs=base&ri=1605&ri=140699&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=15252562&ri=15252561&ri=&ri=83595&ri=2218653&mrp=%7B%22c%22%3A121%7D&xc=%5B%5D 


                                                                                                                                                                                                                                 

Dubá