Máchův kraj

oficiální stránky turistické destinace

Obec Dubá - Lhota

Lhota, je pro množství staveb lidové architektury, svoji malebnost a nenarušenost moderní zástavbou vyhlášena vesnickou památkovou rezervací.

Dubá - Lhota (Welhütta)

Řada dochovaných roubených i zděných staveb lidové architektury je předmětem ochrany v rámci vesnické památkové rezervace vyhlášené v roce 1995. V okolí množství sklepů vytesaných do pískovcových skal.

Osada Lhota už v roce 1402 patřila Berkům z Dubé, usazeným na hrádku Čap, posléze náležela k Zakšínu a k Deštné, po roce 1623 ji získali Valdštejnové z Doks.

Centrem osady, rozložené po obou stranách silnice, je prostor naproti rybníku se zvoničkou, která byla umístěna v rozsoše staré lípy, ale která je v současné době bohužel zničena a odstraněna (místní osadní výbor již ovšem nechává vypracovat projekt na novou) a křížkem na kamenném soklu. Na roubená stavení, obklopující zleva rybník, navazuje spleť skalních chodeb v kamenném bloku za nimi.

Lhota je ovšem zajímavá i z hlediska archeologie. V oblasti Staré skály (Altersteine) byla v létě roku 1998 nalezena keramická nádobka, která svým stářím bezmála 7000 let patří k památkám nejstaršího zemědělského osídlení českolipské krajiny neolitickým lidem kultury s vypíchanou keramikou a je pravděpodobně nejstarší zachovalou nádobou nalezenou na severu Čech. Rituální nádobka je ozdobena motivem bezhlavého oranta – prosebníka se zdviženýma rukama.

Již došlo k obnově nádrže, která byla velmi zanesená sedimenty a zarostlá rákosím.

Lhotou vede cyklotrasa a kousek za Lhotou je možné odbočit na Husí okruh.

Další informace na: https://www.mestoduba.cz/turista/turisticke-cile-v-okoli/dubske-svycarsko/16-lhota-378cs.html



Dubá