Máchův kraj

oficiální stránky turistické destinace

Obec Dubá - Bukovec

Pro zachovalý soubor lidové architektury byl Bukovec v roce 1995 vyhlášen vesnickou památkovou zónou.

Obec Dubá - Bukovec

Obec Bukovec vznikla sloučením dvou obcí. Vlevo od úzké silnice do Bylochova byla osada Pokolice, která postupně splynula s osadou, kterou tvořily ostatní domy na této straně hlavní silnice. Vznikla tak obec Bukovec (Bukolitz), která příslušela k Bylochovu v tehdejším okrese Štětí. Osada na opačné straně hlavní silnice za potokem se nazývala v češtině také Bukovec, v němčině ale Buckholz, a náležela k Zakšínu v tehdejším okrese Dubá. Po změně hranic okresů i katastrů se oba Bukovce spojily v jeden, zahrnutý do katastrálního území Zakšín, nyní pod správou Městského úřadu v Dubé. Písemně doložený je Bukovec v pol. 17. století, ale osídlení této lokality bylo pravděpodobně mnohem starší. Pro zachovalý soubor lidové architektury byl Bukovec v roce 1995 vyhlášen vesnickou památkovou zónou. V osadě je 8 památkově chráněných objektů, většinou patrových roubených staveb, v několika případech celých areálů. Ale i některé další objekty jsou velmi zajímavé a ve většině případů pečlivě udržované v duchu odpovídajícímu lidovým stavbám. 

Technická památka: Bukovecký mlýn:

Budova bývalého mlýna je dnes v soukromých rukách, výborně udržovaná, včetně širokého okolí. Veřejnosti nepřístupná. 
Bukovecký mlýn se nachází u hlavní silnice směrem na Dubou, v dostupné vzdálenosti cca 100 m od značené turistické stezky (žlutá)

souřadnice GPS: N50° 30' 57,59" E 14° 29' 32,30"


Dubá