Máchův kraj

oficiální stránky turistické destinace

Cyklovýlet po Husí cestě

Na výlet, dlouhý 29 km, vyjedeme z Dubé směrem na Dřevčice po cyklotrase č. 211.

Cyklovýlet po Husí cestě

Na výlet, dlouhý 29 km, vyjedeme z Dubé směrem na Dřevčice po cyklotrase č. 211. Po necelých 5 km odbočíme na Lhotu po cyklotrase 0057. Vesnická památková rezervace Lhota nám poskytne možnost prohlédnout si zajímavé stavby lidové architektury různých typů, zvlášť působivé jsou domy přistavěné ke skalnímu bloku. Ze Lhoty pokračujeme stoupáním k odbočce na Husí cestu, kde se dáme doprava po cyklotrase 0058 krásnými lesy. Během cesty můžeme udělat několik zastávek, kde si pěšky zajdeme obdivovat skalní útvary, například Krápník, Tisícový kámen či přírodní památku Martinské stěny nebo Husu. Mineme i pamětní místo, týkající se Járy Cimrmana.

Husí cesta nás dovede do Skalky, kde se lze příjemně občerstvit. Projedeme osadou na silnici, kde se dáme doleva a na další křižovatce opět doleva, stále po cyklotrase 0058 dojedeme na křižovatku, kde odbočíme opět doleva a pokračujeme do Domašic a poté do Obroku, kde sjedeme ze silnic vlevo do osady. Za osadou stále po cyklotrase 0058 projíždíme lesním komplexem do Čapského dolu a po panelce pokračujeme k Pavličkám. Vyjedeme na silnici, kde zabočíme znovu doleva a přes osadu Pavličky se vrátíme do Dubé.

Dubá