Máchův kraj

oficiální stránky turistické destinace

Cyklovýlet přes Pavličky k Lešnici

Na přibližně 14 km dlouhý výlet se vydáme z Dubé po silnici směrem na Tuhaň.

Cyklovýlet přes Pavličky k Lešnici

Na přibližně 14 km dlouhý výlet se vydáme z Dubé po silnici směrem na Tuhaň. Mineme odbočku na obchvat a o něco dále si po levé straně všimneme starobylého křížového kamene. Projedeme kolem vjezdu na bývalé letiště a posléze odbočíme doleva mladou kaštanovou alejí. Cesta kolem Bílé kaple k lesu je nově opravená, s vysazenými stromky, které nahradily polámané staré stromy. Na kraji lesa odbočíme doprava. Cesta se zhoupne v terénní vlně a o něco dále ústí do cesty značené modrou turistickou značkou. Na ní pokračujeme opět doprava. V místech, kde turistická značka odbočuje dolů po pěšině k silnici, my se dáme po lesní cestě rovně.

Cesta vede posléze podél osázené paseky až ústí na modře značenou cestu – či spíše pěšinu – od Horní Dubové Hory. Pokračujeme po ní mezi pastvinami až na rozcestí, kde mírně vlevo vede cesta k domům Dolní Dubové Hory, my se ale dáme vpravo, kde cesta klesá mezi skalními stěnami. V dolní části si všimneme známých reliéfů Ukřižovaného Krista a Madony. Modrá turistická značka nás dovede kolem památkově chráněného roubeného statku na silnici, kde zabočíme doprava.

Po necelých 200 metrech odbočíme ze silnice po červeně značené cestě doleva směrem k Lešnici. Mineme křížek pod velkou břízou a pokračujeme podél podél pastvin, po pravé straně se posléze zvedají mohutné skalní bloky. Cesta se ponoří do hustšího lesa, po značené pěšině vystoupáme doleva až na rozcestí Pod Čířem, kde se dáme doprava po zelené a červené značce, které nás dovedou na křižovatku Velká Řebčice s borovicí s obrázkem Panny Marie. Zde se dáme doprava po Husí cestě a po ní se dostaneme na silnici, kde zabočíme doleva do vesnické památkové rezervace Lhota. Odtud se po silnici vrátíme do Dubé.

 

 Dubá