Máchův kraj

oficiální stránky turistické destinace

Cyklovýlet z Dubé Dřevčic přes Pavlovice k Jiljovu a zpět

Na cyklovýlet, dlouhý přibližně 20 km, vyjedeme z Dubé - Dřevčic.

Cyklovýlet z Dubé - Dřevčic přes Pavlovice k Jiljovu a zpět.

Na cyklovýlet, dlouhý přibližně 20 km, vyjedeme z Dřevčic. Z návsi, kde stojí kříž s kamenným podstavcem s reliéfem sv. Jana Nepomuckého z roku 1767, se vydáme směrem na Dubou. Na kraji Dřevčic míjíme opravený křížek, projedeme kolem odbočky na Lhotu a na další křižovatce se dáme doleva příjemnou údolní silnicí do Drchlavy. V Drchlavě si všímáme zajímavých staveb i rozložení obce v terénu. Stoupáme po silnici ostře nahoru, v horní části obce mineme křížek na kamenném podstavci, prohlédneme si reliéfy ve štítech dvou domů. Jeden představuje Nejsvětější Trojici, druhý Zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Míjíme pobořenou farní budovu a před námi se tyčí kostel sv. Mikuláše, původně z poloviny 14. století, několikrát přestavovaný a po roce 1960 zdevastovaný.

Za kostelem odbočíme polní cestou doleva a jedeme podél lesa až do místa, kde doleva odbočuje lesní cesta. Dáme se po ní. Vlevo mezi stromy vidíme vodárnu, cesta stoupá na mírné návrší, kde stojí opravená kaplička. Od ní již sjíždíme dolů, vyjedeme z lesa, cesta vzápětí vede mezi poli. V dálce již vidíme věž Pavlovického kostela. Pokračujeme stále rovně cestou mezi ovocnými stromy, vlevo se v houští skrývá křížek na kamenném podstavci. Posléze je cesta vysypaná poněkud nepohodlně ve vysoké vrstvě kamením. Dovede nás k prvním domům Pavlovic, jejichž centrum bylo vyhlášeno vesnickou památkovou zónou. Vyjedeme na silnici, po které pokračujeme vlevo na náves se zchátralým kostelem Nanebevzetí Panny Marie. Za ním stojí opravená kostnice, adaptovaná na kapli. Nedaleko kostela stojí památník vzniku Československé republiky a o něco dále křížek.

Z návsi se vydáme dále po silnici, po několika desítkách metrů odbočíme doprava na dlážděnou cestu, svažující se do terénního úvozu, posléze se stáčí do hlubokého ve skále vytesaného úvozu. Pečlivě čedičem dlážděnou cestu po pravé straně lemuje vysekané koryto na odvod vody. Cesta byla vybudovaná v roce 1630 jako přístup ke studánce a potoku v údolí. Na skalní stěně v dolní části je obraz Panny Marie a tabule s textem o historii cesty. Nahoře na skále si všimneme iniciál a data. Cesta je památkově chráněná.

Vyjedeme v Popelově přes mostek na silnici, kde se dáme doleva. Po obou stranách údolí se tyčí obrovské skalní stěny a věže. Mineme odbočku do osady Šváby a po silnici pokračujeme až k místu, kde doleva odbočuje zpevněná cesta. Na dohled napravo je osada Borek. Cesta vede podél plotu obory Vřísek. Neodbočujeme, jedeme stále v přímém směru až na rozcestí, kde je informační tabule o oboře. Vyjedeme na silnici stále v přímém směru, zprava od Valdštejnské aleje se připojí modrá turistická značka a cyklotrasa č. 3098. Pokračujeme do osady Sádky. Za posledním z domů u rozcestníku odbočíme na modře značenou stezku podél pole. Na kraji lesa pak kolo odstavíme a pokračujeme přes lávku pěšky. Jsme u skalní tvrze Jiljov. Bohužel grafitti na skalní stěně a množství odpadků kazí dojem. Schodiště vytesané ve skalním bloku nás dovede na vrchol s vyhlídkou. Tvrz obtéká potok.

Vrátíme se ke kolu a po pěšině zpět na silnici, po které pokračujeme do Holan. U restaurace vyjedeme na silnici od Zahrádek. Po ní se dáme vlevo, dojedeme na křižovatku s památníkem padlým 1. a 2. světové války. Projedeme v přímém směru na náves s barokním kostelem sv. Máří Magdaleny. Mariánský sloup, který jindy zdobí náves, prochází nyní restaurováním. Z návsi se dáme doleva po cyklotrase č. 211 ke křížku s plechovým Kristem, kde zabočíme opět doleva a pokračujeme zpevněnou, místy značně hrbolatou cestou podél pastvin. V lese si můžeme všimnout dalšího kříže.

Cesta lemovaná stromy nás vede krajinou s pěknými výhledy na Vlhošť. Mineme další křížek a vjedeme do osady Loubí. Po levé straně se tyčí zajímavý vodojem z roku 1911. Naproti na domě můžeme vidět opět ve štítu reliéf Nejsvětější Trojice, míjíme další křížek. Dojedeme k zachovalému a udržovanému památníku obětem I. světové války, vedle něj stojí opravená kaplička. Na domě o něco dále uvidíme další reliéf, opět s Nejsvětější Trojicí.

Sjedeme prudkou serpentinou do údolí, kde vyjedeme na silnici a po ní pokračujeme doprava. Dojedeme do Heřmánek, kde si všimneme opraveného křížku s obrazem sv. Jana Nepomuckého vedle bývalé hasičské zbrojničky. Mineme odbočku do Sušice a vystoupáme skalním úvozem. U odbočky k Butterbergu stojí další nedávno opravený křížek. Vzápětí vjedeme zpět do osady Dřevčice.

                                                                                                                             
Dubá