Máchův kraj

oficiální stránky turistické destinace

Cyklovýlet z Dubé přes Dobřeň zpět do Dubé

Na vyjížďkou dlouhou přibližně 26 km vyrazíme z Dubé do Rozprechtic, kde u empírového pavilonu odbočíme doprava směrem na Dražejov.

Cyklovýlet z Dubé přes Dobřeň zpět do Dubé


Na vyjížďkou dlouhou přibližně 26 km vyrazíme z Dubé do Rozprechtic, kde u empírového pavilonu odbočíme doprava směrem na Dražejov. Vyjedeme silnicí podél drolící se skály, na začátku lesního úseku míjíme po levé straně reliéf Krista. Silnice stoupá mezi lesy, za dvojitou zatáčkou asi 700m od Krista odbočuje nalevo cesta k domům bývalé osady Heřmánky. Cesta je přehrazená a opatřená cedulkou Vstup zakázán. O něco dále se již nad silnicí vypíná skalní masiv s domy Dražejova. Ostřejším stoupáním vyjedeme na náves s kaplí sv. Jana Nepomuckého a zarostlou nádrží.

Pokračujeme po úzké silničce směrem k Nedvězí. Míjíme na rozcestí opravený kamenný podstavec s ozdobným křížem. Cesta vlevo vede kolem dražejovského hřbitova k osadě Kluk, cesta vpravo by nás dovedla k Panenskému hřebeni. Za rozcestím je v bývalé vodní nádrži hřiště, o něco dále vrt, který zásobuje Dražejov vodou. Krásná stavba funkčního vodojemu, který byl součástí původního dražejovského vodovodu z roku 1907, se tyčí na mírném návrší nalevo od silnice.

Za zatáčkou odbočíme doleva na cestu značenou modrou turistickou značkou. Jde o původní přístupovou cestu do Dražejova před vybudováním nynější silnice. Držíme se modré značky a vyjedeme na silnici u Střezivojic, na které se dáme doprava. Na kraji obce si všimneme křížku s obrázkem sv. Prokopa. Pokračujeme směrem k Dobřeni, kde se napojíme na cyklotrasu č. 0012, která přichází zprava od Vidimi. Za křižovatkou můžeme obdivovat areál roubeného statku s průjezdní stodolou. Statek slouží jako hostinec. Dobřeň je vesnickou památkovou rezervací.

Projedeme Dobření a míříme k Jestřebici. Na odsekané pískovcové stěně u silnice si všimneme výklenku, osazeného masivním křížem s malým Kristem. Cyklotrasa odbočuje ze silnice doleva směrem k centru obce. Dojedeme ke křižovatce, kde stojí památkově chráněný kříž z roku 1817 na mohutném podstavci s Pannou Marií a sv. Janem, malovanými na plechu. Pokračujeme doleva a po 150 m, na dohled hostince, odbočíme stále po cyklotrase 0012 ostře doleva. Strmě dolů klesající cesta je vysypaná štěrkem a kamením. Dále pak už sjíždíme lesem působivým sevřeným skalnatým údolím. Cesta je značená nejen jako cyklotrasa, ale i zelenou turistickou značkou. Po přibližně 1,5 km dojedeme k turistickému přístřešku. Odtud se pěšky můžeme zajít podívat na skalní útvar Jetřebské pokličky, nebo o něco zpět po lesní cestě na skalní reliéf Kalvárie.

Po cyklotrase pokračujeme dále až vyjedeme z lesa mezi několik domů Vojtěchova. Cesta ústí u křížku na silnici, kde se dáme doleva. Všimnout si můžeme i dřevěné zvoničky po pravé straně silnice. Silnice je značená jako cyklotrasa č. 142 a dovede nás k půvabnému rybníku Stříbrník na kraji Vojtěchova. Na skalní stěně, která lemuje silnici, je vytesané velké srdce s letopočtem. Pokračujeme na křižovatku v osadě Ráj, kde odbočíme doleva, tak zvanou Máchovou cestou, která je značená jako cyklotrasa 211. Míjíme odbočku vlevo k vesnické památkové rezervaci Olešno a vpravo k farmě Laka s chovem koní. Rybník napravo od silnice trpí nedostatkem vody, přesto skýtá pěkné pohledy na stromy rostoucí z malých ostrůvků.

Silnice nás dovede do Konrádova. Projíždíme okolo kapličky a o něco dále vidíme pod stromy pomník padlým. Dojedeme do Tubože. Mezi bývalým mlýnem a rybníkem Palác odbočuje silnice k Housce, my ale jedeme rovně podél mokřinaté přírodní rezervace Prameny Pšovky. Za odbočkou vpravo, která vede k několika samotám, si na skalní stěně můžeme všimnout keramického kachle ve výklenku. Ale také nejmohutnější ze starých lip, které rostou po levé straně silnice. Přijíždíme do Blateček, kde vpravo míjíme malou kapličku. Tak jako po celé trase výletu, i v Blatečkách můžeme obdivovat krásné ukázky lidové architektury.

Vyjedeme lesním úsekem na návrší na křižovatku – vpravo bychom se alejí ovocných stromů dostali do Blatců, vlevo do Střezivojic. Projedeme v přímém směru a vzápětí sjíždíme serpentinou do Beškovského dolu, kde odbočuje ze silnice vpravo cesta na Beškov, vlevo do Kluku. Údolím se táhne přírodní rezervace Mokřady horní Liběchovky. Jedeme rovně kolem studánky, mineme tak zvanou Cikánskou jeskyni, o něco dále si vpravo můžeme všimnou bývalého pomníku, míjíme beškovskou kapličku a druhý pramen. Přijedeme k odbočce na Křenov, vlevo stával starodávný Křenovský mlýn, který v roce 1996 vyhořel. Pokračujeme nad Rozprechtickým rybníkem k poničenému Rozprechtickému statku a kolem bývalého Šibeničního mlýna se vracíme do Dubé.

mapa:
https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=14.6078809&y=50.5029241&z=12&rc=9hSz0x-aIQh3qbnmfMF17B5lpd-CfVWauD5.2bRJj5sfHK5xigpXeWAkEMepCj-veaph-89hSz0x-aIQ&rs=muni&rs=area&rs=coor&rs=coor&rs=base&rs=coor&rs=base&rs=pubt&rs=pubt&rs=base&rs=pubt&rs=muni&ri=1605&ri=16863&ri=&ri=&ri=2218598&ri=&ri=2111045&ri=15262050&ri=15248936&ri=2218139&ri=15248934&ri=1605&mrp=%7B%22c%22%3A121%7D&xc=%5B%5D

Dubá