Máchův kraj

oficiální stránky turistické destinace

Cyklovýlet z Dřevčic u Dubé - přes starou Husí cestu, Skalku, Dolní Heřmánky zpět

Na cyklovýlet dlouhý přibližně 17 km se vydáme z Dřevčic po silnici směrem na Holany.

Cyklovýlet po letních cestách: Dřevčice - Stará Husí cesta - Skalka - Dolní Heřmánky - Dřevčice 

Na cyklovýlet dlouhý přibližně 17 km se vydáme z Dřevčic po silnici směrem na Holany. 

U křížku odbočíme doleva a vzápětí po žluté turistické značce vyjedeme mírnou stráňkou doprava na Starou Husí cestu. Mladá alej, vysazená podél cesty, získala titul Alej roku. Vede nás přes pole k lesu. Pokračujeme lesními partiemi až na rozcestí, kde se dáme doprava po Husí cestě, kde je značená cyklotrasa č. 0058. Jedeme borovými lesy s pískovcovými skalami, míjíme několik vyznačených přírodních památek, a také pomník Járy Cimrmana. V některých místech se můžeme pokochat i krásnými výhledy.

Sjedeme do Skalky, mineme na kraji lesa občerstvení a pokračujeme asfaltovou silničkou z kopce ke křižovatce, kde se dáme doprava po cyklotrase č. 0059 směrem na Hvězdu. Cesta vzápětí vede podél lesa, máme z ní pěkný výhled na Ronov. Pak trasa pokračuje lesem, držíme se zpevněné cesty, značení trasy není příliš časté. Vyjedeme z lesa, můžeme si opět užít krásné rozhledy, především na Stříbrný vrch a Vlhošť. Sama cesta, lemovaná třešňovou alejí, je půvabná.

Dojedeme do osady Hvězda, kde se na silnici dáme doprava. Sjedeme serpentinou a za druhou prudkou zatáčkou odbočíme na polní cestu doprava a dojedeme k rozcestí, u kterého stojí pod stromy kříž s bíle natřeným soklem. Pokračujeme rovně po zelené turistické značce a zároveň cyklotrase č. 0059. Bohužel zde není značení nejlepší, tabulky, označující cyklotrasu, často chybí, v lepším případě leží na zemi. Po 430 m od rozcestí odbočíme lesní cestou doleva, zelená turistická značka pokračuje rovně. O něco dále pojedeme mírně vlevo méně výraznou cestou, která posléze zahýbá doprava. Zde už značení cyklotrasy uvidíme.

Projíždíme lesem kolem přírodní rezervace Malý Vlhošť. Cesta nás vyvede z lesa, jedeme pak dál po jeho okraji, opět se můžeme kochat krásnou krajinou. Z polní cesty vidíme  nalevo domy Loubí, před námi v dálce se tyčí Bezděz. Dojedeme do Horních Heřmánek, kde polní cesta ústí na úzkou silničku, na které se dáme doprava. Sjíždíme po ní dolů, velmi opatrně, povrch silnice je zdevastovaný. Vyjedeme na silnici od Holan, kde zabočíme doprava. Projíždíme osadou Dolní Heřmánky, mineme opravený křížek pod lipami vedle bývalé hasičské zbrojnice se zvoničkou. Po silnici se vrátíme do Dřevčic.Dubá