Máchův kraj

oficiální stránky turistické destinace
Město Mělník leží na soutoku dvou největších českých řek - Labe a Vltavy. První zmínky o osídlení území kolem dnešního Mělníka pocházejí již z 5.století.

Vznik města je datován rokem 1274 v souvislosti s darovací listinou Přemysla Otakara II., ve které daroval Mělníku právo podílet se na labském obchodu. Velmi významného postavení dosáhl Mělník za vlády krále Karla IV. Ten rozšířil zdejší vinařskou tradici a město obehnal vinicemi, na kterých se dařilo dovezeným francouzským odrůdám. Mělník byl také po dlouhou dobu městem českých královen, za Karla IV. se stal jejich věnným městem.

Nezaměnitelnou siluetu města Mělníka tvoří chrám sv. Petra a Pavla s vysokou věží a přilehlý zámek, tyčící se na malebném vršku nad řekou Labe a jejím soutokem s Vltavou. V renesančně barokní budově zámku jsou umístěny bohaté expozice a z nedaleké vyhlídky je pěkný výhled do okolní krajiny a na soutok Labe a Vltavy.

Hojně navštěvované bývá tradiční mělnické vinobraní, které se koná většinou třetí víkend v září. Jeho součástí jsou různá umělecká vystoupení, která navozují atmosféru středověku a vrcholící příjezdem Karla IV. s družinou.

Významné osobnosti Mělníka:

Viktor Dyk (1877-1931)
Básník, prozaik, dramatik a novinář. Narodil se v Mělníku Pšovce, kde stojí tzv. Dykův dům. Před západním průčelím kostela sv. Petra a Pavla je k vidění pomník tohoto významného mělnického rodáka.
Jaroslav Krombholc (1918-1983)
Dirigent Opery Národního divadla a Symfonického orchestru čs. rozhlasu v Praze
prof. Jindřich Matiegka (1862-1941)
Antropolog, profesor a rektor UK v Praze, zakladatel Antropologického ústavu v Praze. Je pochován v Mělníku Chloumku.
Jan Palach (1948-1969)
Student mělnického gymnázia, který se v lednu 1969 upálil na protest proti sovětské okupaci. Jan Palach je pochován ve Všetatech u Mělníka.

mailMělník

Mělník, 276 01

Telefon:+420 315 635 111
E-mail:mu@melnik.cz
Web:www.melnik.cz